rmodal.js

Rent & Win Contest

”Béreljen & nyerjen a Klass Wagen-nél ”

 BÉRELJEN & NYERJEN Havonta egy alkalommal 10 napra szóló, Crossoverrel bővített autóbérletet nyerhet! Hogyan?

Ahhoz, hogy részt vehessen sorsolásunkon, csupán annyit kell tennie, hogy

 

  • ebben az évben közvetlenül a Klass Wagen-től bérel autót és
  • visszajelzést ír a velünk szerzett tapasztalatairól, VAGY
  • kitölt egy kérdőívet a tapasztalataival kapcsolatban.

 JÁTÉKSZABÁLYZAT 

 

Ezután szeretettel várjuk élő sorsolásunkra, itt, a hivatalos Facebook-oldalunkon, minden hónap 10-én, 20:00-kor (UTC +2:00), hogy megtudja, Ön lett-e a szerencsés nyertes     

1. A JÁTÉK SZERVEZŐI. IDŐTARTAM 

1.1. Jelen promóció (a továbbiakban: "Promóció") szervezője a KLASS WAGEN SRL, székhely: Temesvár, Bdul. DECEMBER 16. 1989, no. 35 A, Cg.j. szám: J35/351/2005, adószám: RO17197919, bejegyezve az A.N.S.P.D.C.P. 17687 számon, a továbbiakban "Szervező". 

1.2.  A promóciós játékot nemzetközi szinten e szabályzat ("Szabályzat") rendelkezéseinek megfelelően kell megszervezni és lebonyolítani, amely minden résztvevőre nézve kötelező érvényű.

1.3.  A nemzetközi promóciós játék 2020.01.01.01. 00:00 órától 2021.01.10. 23:59-ig tart. A játék a Szervező hivatalos Facebook-oldalán (www.facebook.com/KlassWagen.KW) és a https://www.facebook.com/monica.klasswagen Facebook-profilon zajlik. A promóciós játék során minden hónap 10-én, 12:00 órakor (UTC+02:00) biztosítják az adott havi sorsolás megrendezését.

1.4.  A promóciós játékot a vállalat szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kell megszervezni.

A Szabályzat a promóció ideje alatt bármely pályázó számára ingyenesen hozzáférhető a https://www.klasswagen.com címen.

 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék során módosítsa a Szabályzatot, mely módosítások kizárólag a fent említett weboldalon történő előzetes közzétételt követően lépnek hatályba. 

 

2. A RÉSZVÉTEL JOGA

2.1. Ez a promóciós játék minden olyan természetes vagy jogi személy számára elérhető, aki a Szervező (Klass Wagen S.R.L. és Klass Wagen K.F.T.) ügyfele, regisztrált a játékra a megjelölt oldalakon történő értékelés közzétételével, és megfelel a továbbiakban olvasható, 3. pontban részletezett minden egyéb részvételi feltételnek.

2.2. A játékban történő részvétel e Szabályzat teljes körű ismeretét és egyértelmű elfogadását jelenti.

 

2.3. A Szervező alkalmazottai, a Szervezővel együttműködő cégek alkalmazottai, valamint családtagjaik (gyermekek, szülők, testvérek, férj/feleség) nem vehetnek részt a játékban.

 

3. A JÁTÉK MENETE

3.1. A játékban való részvételhez a 2.1. részben említett feltételeknek megfelelő, játék iránt érdeklődő ügyfeleknek a következőket kell tenniük:

 Béreljen autót a Szervezőtől, és adja le a nyeremény havában;

Az autó átvételét végző kolléga üzenetet küld a játék iránt érdeklődő ügyfeleknek a Facebook Messengeren, Monica Klass Wagen profiljáról, a részvételhez szükséges utasításokkal;

Írjon véleményt a megadott linkeken a Klass Wagen csapatával szerzett tapasztalatairól. A véleményben meg kell jelölni az autó átvételének helyszínét (VÁROST) és alá kell írni a foglaláshoz használt TELJES NÉVVEL, vagy ki kell tölteni a bérautóval kapcsolatos bármely felmérést, amelyet az ügyfél az e-mail címére kap;

A közzététel után azonnal válaszoljon a kapott üzenetre a Facebook Messengeren a "Feladva" szóval, vagy küldjön egy képernyőképet a kitöltött felmérésről;

 A játék iránt érdeklődő ügyfelek minden hónap 10-én, 12:00 UTC+02:00 órakor élőben követhetik a sorsolást a Klass Wagen hivatalos Facebook-oldalán. 

 

3.2. Az alábbi feltételek szükségesek és elégségesek ahhoz, hogy a Klass Wagen ügyfele részt vehessen a játékban: 

 Az ügyfél hozzájárulása a személyes adatainak a promóciós játékában való részvétel során történő felhasználásához;

 Az ügyfél beleegyezése a promóció Szabályzatának feltételeibe (személyes adatainak közlése a játék során, adatainak a Szervező által történő feldolgozása a játékra való nevezéshez, az előzetes hitelesítéshez, a nyeremények sorsolásához és a nyeremények kiosztásához);

 

Autókölcsönzés a játék ideje alatt;

Az adott sorsolás havában megkötött bérleti szerződés.

3.3. A játékra beérkező valamennyi jelentkezést előzetes hitelesítési eljárásnak kell alávetni annak ellenőrzése érdekében, hogy a jelentkező megfelel a 3.2. részben felsorolt valamennyi feltételnek. 

3.4. A kampány Szervezője nem vállal felelősséget:

Helytelenül megadott adatokért;

Azért, ha a játékban való részvételhez megadott elérhetőségek nem az ügyfélhez tartoznak. Ebben az esetben a Szervező nem tudja felvenni vele a kapcsolatot, mivel a regisztrált résztvevő számít hivatalosan nyertesnek;

 A weboldal és/vagy a weboldalnak otthont adó szerver előre be nem jelentett leállásáért, amely nagy forgalmú időszakokban az internetes hálózatok túlterheltsége miatt következik be; 

A weboldalt működtető szerver váratlan, átmeneti leállásáért, az internetes hálózatok túlterheltségéért, vagy az internetszolgáltatás előre be nem jelentett megszakadásáért;

3.5. A Szervező nem vállal semmilyen kötelezettséget és/vagy felelősséget a játékban való részvétel során felmerülő esetleges problémákkal (beleértve a technikai kérdéseket is) kapcsolatban.

3.6. Amennyiben egy résztvevő nem teljesíti a játékra való nevezés feltételeit a jelen szabályzatban felsorolt összes információ megadásával, a nevezést érvénytelennek kell nyilvánítani.

3.7. A játékra beérkező összes pályázat megfelelőségét a Szervező képviselői ellenőrzik.

3.8.  A játékban való részvétel jelen Szabályzat megismerését és teljes körű, kifejezett és egyértelmű elfogadását feltételezi.

A játékban nem vehetnek részt azok, akik a Szervező cég, valamint a Szervező és a kampányban részt vevő bármely cég alkalmazásában állnak, valamint ezen alkalmazottak családtagjai (gyermekek, szülők, testvérek, férj/feleség).

A Szervező nem vállal felelősséget az olyan nevezésekért, amelyek nem felelnek meg a Szabályzatban meghatározott feltételeknek Az ilyen nevezések nem érvényesek, és a résztvevő felvétele a kampány adatbázisába nem történik meg.

3.9. A játékra való jelentkezések jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek való megfelelőségét ellenőrizni kell.

3.10.  A játékra való regisztrációval az ügyfél beleegyezik, hogy az űrlapon megadott adatokat a Szervező jóváhagyja, feldolgozza és felhasználja.

 

4. DÍJAK 

4.1. A játék során az alábbi díjakat sorsoljuk ki:

12 nyeremény, amelyek mindegyike 10 napra szóló ingyenes bérautó használatot jelent a Klass Wagen tulajdonában lévő bármelyik Crossover-re: VW T-Roc, Skoda Kamiq, Renault Captur, Ford Ecosport, Peugeot 2008, Ford Puma, Jeep Renegade, stb.

 4.2. A promóció során odaítélt nyeremények teljes kereskedelmi értéke egy későbbi időpontban kerül kihírdetésre, mivel az e Szabályzat kidolgozásához használt modell nem ismeri az egyes nyeremények forgalmi értékét.

 4.3. A kisorsolt nyeremények nem helyettesíthetők más nyereményekkel, és nem válthatók készpénzre. Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételét visszautasítja (azaz a nyeremény átvételét kifejezetten és egyértelműen megtagadja), vagy a nyeremény jelen Szabályozás szerinti érvénytelensége esetén elveszíti a nyeremény átvételéhez való jogát, anélkül, hogy a Szervezőtől kártérítésre kapna. A Szervező a kisorsolt foglalások érvényesítését a Szabályozás 5. cikke szerint folytatja le. Ha a Szervező nem tud egy másik nyertest kisorsolni, akkor a cég fenntartja a jogot, hogy a nyereményt senkinek ne adja oda.  

4.4. A Szervező a 10 napos bérleti díjra teljes körű biztosítással rendelkező, lejárati idő nélküli utalványt biztosít.

4.5 A nyertes köteles a nyeremény felhasználási szándékát annak megkezdését megelőző 3 héttel korábban jelezni.

 

 5. A NYERTESEK KISORSOLÁSA ÉS HITELESÍTÉSE

5.1. A nyerteseket véletlenszerűen, sorsolással választják ki. A nyereményeket minden hónap 10. napján sorsolják ki, 2021. augusztus 10-től 12:00-kor (UTC+02:00) kezdődően, a havi nyereményre pályázók közül. Kisorsolnak továbbá egy tartalék nyertest is, aki a nyertesek akadályoztatása esetén a díjra jogosult.

 

5.2. A nyerteseket a Szervező a sorsolástól számított 5 munkanapon belül telefonon vagy e-mailben értesíti.  Minden nyertesnek az üzenet kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül vissza kell igazolnia, hogy részt vett a nyereményjátékban, és bizonyítania kell, hogy ő a bérleti szerződés jogosultja. Ha a megadott határidőn belül nem válaszol, vagy elmulasztja a Szervező felé a kért adatszolgáltatást, nyereménye érvénytelennek minősül, elveszíti jogosultságát a díjra, és a játékban részt vevő foglalások listáján egy másik nyertes jóváhagyására kerül sor. Ahhoz, hogy nyereményét jóváhagyják, a játék résztvevőjének teljesítenie kell a jelen Szabályzatban leírt valamennyi feltételt. Ha egyik foglalás sem kerül jóváhagyásra, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt senkinek ne ítélje oda.

5.3. A nyertesek nevét a www.facebook.com/KlassWagen.KW weboldalon teszik közzé, a nyertesek minden egyes sorsolás érvényesítésének dátumától számított 10 munkanapon belül. Az érvényesítéshez és a nyeremények megszerzéséhez a nyerteseknek alá kell írniuk a személyes adatok feldolgozásáról szóló megállapodást a Szervező által futár által elküldött változatban.

5.4.  A díjak odaítélésére a hitelesítéstől számított 30 napon belül kerül sor, jegyzőkönyv alapján. A nyereményeket a Szervező képviselőin keresztül e-mailben küldik el.

 

6.  ELLENŐRZÉSEK ÉS BÜNTETÉSEK

6.1.  Annak érdekében, hogy a promóciós játékban részt venni kívánó ügyfeleket ne érje hátrány, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi alkalmassággal kapcsolatban ellenőrzéseket végezzen.

6.2. Ha a Szervező által végzett ellenőrzések eredményeként a résztvevők valamelyikéről kiderül, hogy a játékban való regisztrációs folyamat során visszaélést próbált elkövetni, a Szervező megtagadhatja ettől a személytől a kifogásolható tevékenységéből eredő nyereményének átvételi jogát. A Szervező döntése végleges.

6.3.  A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a kampányban résztvevők által benyújtott adatok ellenőrzését a kampány befejezése után is folytassa. A Szervező a törvény által biztosított kereteken belül vizsgálhatja, hogy a kisorsolt, szerencsés felhasználók hogyan vettek részt a Promóciós játékban.

 

7. A NYERTESEK NYILVÁNOS KIHIRDETÉSE

7.1.  A nyertesek nevét és a játék során elnyert díjakat a www.facebook.com/KlassWagen.KW honlapon teszik közzé, a piaci termékek és szolgáltatások forgalmazásáról szóló 99/2000. sz. kormányrendeletben előírt, majd a 650/2002. sz. törvénnyel módosított kötelezettségeknek megfelelően.

 

8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

8.1. A Szabályzat 3. szakaszában megjelölt időszak előtt vagy az után beérkezett jelentkezéseket nem veszik figyelembe.

8.2.  A Szervező nem vállal felelősséget a játékban való részvétellel kapcsolatos veszteségekért, késésekért vagy egyéb problémákért, amelyeket az internetszolgáltató vagy a játékra jelentkezni kívánó személy internetkapcsolata okoz. A Szervező nem vállal felelősséget az internetszolgáltató előre be nem jelentett megszakításaiért/hibáiért, illetve azért sem, hogy a nagy forgalmú időszakokban a hozzáférés korlátozottá, lassabbá válik, ami a promóciós játék ideje alatt veszélyeztetheti a játékra való jelentkezést.

 

9. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, ADATBIZTONSÁG

9.1. A Szervező a promócióhoz az abban résztvevők személyes adatait a 2018.05.25-től alkalmazandó 679/2016 rendelet - Általános adatvédelmi rendelet - rendelkezéseivel összhangban kezeli, mint az 17687. számú bejelentés alapján a Személyes adatok kezelésével foglalkozó, nemzeti felügyeleti hatóságnál nyilvántartott adatkezelő.

9.2. A promóció során gyűjtött személyes adatokat nem adják ki harmadik fél számára, kivéve a Szervező alkalmazottait és partnereit, ahogyan arról az egyes résztvevőket a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megállapodás megkötésekor tájékoztatjuk. A Szervezőt kötik az adatfeldolgozási műveletekre vonatkozó hatályos jogszabályok.

9.3.  A játékban való regisztrációval a résztvevők kijelentik, hogy elfogadják a játék szabályzatát, nyilatkozatukkal hozzájárulnak, hogy adataikat a KLASS WAGEN S.R.L. (székhely: Temesvár, Bdul. December 16, 1989, nr 35 A, Cg.j.szám: J35/351, adószám: RO17197919) kezelje.

 

 9.4. Minden résztvevő beleegyezik abba is, hogy részt vegyen további direkt marketing tevékenységekben, megerősítve kifejezett és egyértelmű beleegyezését adatainak a KLASS WAGEN S.R.L. (székhelye: Temesvár, Bdul. December 16, 1989, No 35 A, Cg.j.szám: J35/351, adószám: RO17197919 ) és/vagy partnerei által történő kezelésébe, melyet ez utóbbiak közvetlenül vagy közvetve, a marketingtevékenységek folytatására felhatalmazott személyeken keresztül végeznek. Minden résztvevő kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy joga van a tájékoztatáshoz, az adatokhoz való hozzáféréshez, az adatok helyesbítéséhez, az adatok törléséhez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatóság elleni tiltakozáshoz, valamint a hozzájárulás visszavonásához, mely jogát a [email protected] e-mail címre küldött írásbeli, dátummal ellátott és aláírt, díjmentes kérelemmel gyakorolhatja.  A résztvevők arról is tájékoztatást kapnak, hogy jogukban áll panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

9.5.  A Szervezővel közölt személyes adatok feldolgozásának célja a bérleti szerződés(ek) teljesítése, a játékban való részvétel, a nyertesek kisorsolása, a díjak jóváhagyása és odaítélése, valamint egyéb későbbi tevékenységek. A későbbi marketingtevékenységek céljából közölt adatokat addig kezeljük, amíg a résztvevő nem kéri hozzájárulásának visszavonását.

 

10. VITÁK ÉS CSALÁS

10.1. Amennyiben a Szervező és a játék résztvevői között vitás kérdések merülnek fel, azokat igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben a viták békés rendezése nem lehetséges, a felek a vitát a Szervező székhelyén illetékes romániai bírósághoz fordulnak jogorvoslatért.

10.2.  A játék lebonyolításával kapcsolatos panaszokat a következő címre lehet küldeni: Otopeni, Bucurestilor Street, No. 289, Ilfov megye, Postai irányítószám: 075100 vagy e-mail cím: [email protected]. Akik úgy vélik, hogy bármilyen módon sérelmet szenvedtek, a nyertes(ek), közzétételének napjától számított legfeljebb 2 (két) héten belül élhetnek reklamációval. Ezen időpont után a Szervező már nem vesz figyelembe semmilyen kritikai jellegű észevételt.

Kapcsolat