rmodal.js

Klass Wagen | Regulament Concurs Rent and Win

” RENT & WIN WITH KLASSWAGEN”

 

ÎNCHIRIAZĂ și CÂȘTIGĂ O dată pe lună, poți câștiga o chirie de 10 zile cu o masina Crossover din flota KlassWagen Cum? Pentru a putea participa la concurs, trebuie să fii client Klass Wagen și să urmezi pașii de mai jos

 

  • închiriază o mașină de la noi anul acesta;
  • scrieți un feedback despre experiența dvs. cu noi;
  • sau completati un formular privind experienta dvs cu noi;

În continuare, vă invităm să urmăriți tragerea la sorți, aici, pe pagina noastră oficială de Facebook, în data de 10 a fiecărei luni, 20:00 (UTC+02:00)), pentru a afla dacă sunteți norocosul câștigător

 

REGULAMENTUL TOMBOLELOR CAMPANIEI

”Rent & Win with Klass Wagen”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII TOMBOLEI. DURATA.

 

1.1. Organizatorul acestei campanii (numită în cele ce urmează “Campania”) este KLASS WAGEN SRL, cu sediul în Municipiul Timisoara, Bdul. 16 DECEMBRIE 1989, nr 35 A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/351/2005, cod de înregistrare fiscală RO17197919, având notificarea înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 17687, numită în cele ce urmează “Organizator”.

 

1.2. Campania este organizată și se desfășoară international, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții.

 

1.3. Campania se va desfășura la nivel international, începând cu data de 08.07.2021 ora 00:00 și până la data de 30.07.2022 ora 23:59 inclusiv. Campania se desfășoară pe pagina de Facebook oficiala a Organizatorului (www.facebook.com/KlassWagen.KW) si pe profilul de Facebook https://www.facebook.com/monica.klasswagen. Campania prevede organizarea tombolelor lunare, in data de 10 a fiecarei luni, orele 20:00.

 

1.4. Campania este organizată pentru promovarea serviciilor companiei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia pe link-ul: https://www.klasswagen.com/ro

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestora prealabilă, pe site-ul mai sus menționat.

 

SECȚIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

2.1. Această Campanie se adresează oricărei persoane fizice sau juridice care are calitatea de client al organizatorului (Klass Wagen S.R.L. si Klass Wagen K.F.T.), se înscrie la Tombolă prin publicarea unui review pe paginile transmise și îndeplinește, cumulativ, toate celelalte condiții de participare menționate în Secțiunea 3 de mai jos.

 

2.2. Participarea la Tombolă implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament.

 

2.3. Nu pot participa la Tombolă angajații Organizatorului, ai companiilor cu care colaboreaza Organizatorul și companiilor implicate în desfășurarea Campaniei, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

 

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL TOMBOLEI

 

3.1. Pentru a participa la Tombolă, clienții interesați ce se încadrează în categoria prevăzută la art. 2.1, trebuie să:

 

Inchirieze un autoturism de la Organizator, iar data de returnare sa fie in luna aferenta premiului;

Agentii preluari autoturisme le vor trimite un mesaj pe Facebook Messenger, de pe profilul Monica KlassWagen, cu instructiunile de urmat pentru a participa;

Scrie opinia pe link-urile indicate despre experinta avuta cu echipa KlassWagen. OBLIGATORIU mentioneaza ORASUL de ridicare al autoturismului si se semneaza cu NUMELE COMPLET, utilizat la rezervare/ sau sa completeze orice formular livrat pe email cu referitor la nivelul de satisfactie al inchirerii autoturismului.

Dupa ce a postat, imediat raspunde mesajului primit pe Facebook Messenger, cu text-ul “Postat”/ sau trimis o poza cu formularul completat;

Va fi invitat sa urmareasca tombola live, pe pagina oficiala de Facebook a KlassWagen, in data de 10 a fiecarei luni, ora 20:00 (UTC+02:00), prin care se va desemna castigatorul.

3.2. Se vor considera următoarele condiții necesare și suficiente (îndeplinite cumulativ) pentru ca un client al Klass Wagen să fie înscris la Tombolă:

 

Acord din partea clientului privind procesarea datelor personale, în scopul participării la campania Organizatorului;

Acord din partea clientului privind condițiile Regulamentului campaniei (comunicarea datelor sale personale în această Campanie, procesarea lor de către Organizator, în vederea înscrierii la Tombolă, validării preliminare și efectuării tragerilor la sorți a premiilor și distribuției premiilor);

Inchirierea unui autoturism pe perioada concursului;

Data de incheiere a contractului de inchiriere sa corespunda cu luna corespunzatoare desfasurarii concursului.

3.3. Fiecare înscriere la Tombolă va fi supusă unui proces de validare preliminară și va trebui să îndeplinească cumulativ condițiile enumerate la art.3.2.

 

3.4. Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea:

 

pentru completarea incorectă a datelor;

dacă datele de contact furnizate pentru inscrierea la Tombolă nu aparțin clientului. În această situație, Organizatorul nu îl va putea contacta în cazul în care participantul înscris va fi desemnat câștigător;

pentru întreruperile neanunțate ale serviciului de internet și/sau ale serverului ce găzduiește site-ul din cauza aglomerării rețelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

pentru blocarea serverului pe care este găzduit website-ul, din cauza aglomerării rețelelelor de internet sau din cauza întreruperilor neanunțate ale serviciului de internet;

3.5. Organizatorul nu este răspunzător și nu își asumă nicio obligație și/sau răspundere în legătură cu potențiale probleme (inclusiv de natură tehnică) intervenite în procesul înscrierii la Tombolă.

 

3.6. În măsura în care conditiile de înscriere la Tombolă nu sunt indeplinite de către un participant cu toate informațiile menționate în prezentul Regulament, atunci înscrierea respectivă va fi invalidată.

 

3.7. Toate înscrierile la Tombolă vor fi verificate de către reprezentanții Organizatorului pentru conformitate.

 

3.8. Organizatorul nu va fi responsabil pentru înscrierile care nu respectă condițiile menționate în Regulament. Astfel de înscrieri nu vor fi valide, iar participantul respectiv nu va fi înregistrat în baza de date a Campaniei cu înscrierea respectivă.

 

3.9. Înscrierile care îndeplinesc condițiile menționate în prezentul Regulament vor fi validate ca atare în Campanie.

 

3.10. Prin înscrierea la Tombolă, clientul este de acord ca datele completate în formular să fie validate, procesate si utilizate de către Organizator.

 

SECȚIUNEA 4. PREMIILE

 

4.1. În cadrul acestei Campanii se va acorda, prin tragere la sorți, câte un premiu lunar constând în

 

10 zile de chirie pe orice mașină Crossover din flota KlassWagen: VW T-Roc, Skoda Kamiq, Renault Captur, Ford Ecosport, Peugeot 2008, Ford Puma, Jeep Renegade etc, in functie de disponibilitatea masinilor.

 

4.2.   Valoarea comercială totală a premiilor acordate în Campanie va fi comunicata ulterior, intrucat la momentul redactarii prezentului regulament, nu se cunoaste valoarea de achizitie a fiecarui premiu in parte.

 

4.3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câștigător de a beneficia de premiu (refuzul însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres și neechivoc) sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului. Organizatorul va trece la validarea rezervei extrase conform art.5 al Regulamentului. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câștigător un alt participant, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul.

 

4.4. . Organizatorul va elibera un Voucher pentru 10 zile de chirie cu Protecție Integrală, fără dată de expirare.

 

SECȚIUNEA 5. DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

 

5.1. Câștigătorii premiilor vor fi desemnați aleatoriu, prin tragere la sorți. Tragerea la sorți a câștigătorilor va avea loc în data de 10 a fiecarei luni, incepand cu 10 August 2021, ora 20:00 (UTC+02:00). Extragerea câștigătorilor premiilor va viza potențialul câștigător al premiului lunar, apoi se va extrage o rezerva, care în cazul invalidării câștigătorilor, se va substitui acestuia.

 

5.2. Câștigătorii premiilor vor fi informați de către Organizator, în termen de cinci zile lucrătoare de la data extragerii, telefonic sau prin e-mail. Fiecare câștigător trebuie să confirme, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului, faptul că a participat la Tombolă și să facă dovada faptului că este titularul contractului de inchiriere. În cazul în care aceștia nu răspund în termen sau nu comunică Organizatorului vreuna din datele menționate în prezentul articol, vor fi invalidați și își vor pierde dreptul de a intra în posesia premiului și, astfel, se va trece la validarea altui câștigător din lista de rezerve extrase. Pentru a fi validat drept câștigător, participantul la Tombolă trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile descrise în prezentul Regulament. În cazul în care nici rezerva nu se validează, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile.

 

5.3. Numele câștigătorilor vor fi publicate pe site-ul www.facebook.com/KlassWagen.KW, în termen de 10 zile lucrătoare de la data validării câștigătorilor pentru fiecare extragere. Pentru validare și pentru a putea primi premiile câștigătorii vor trebui să semneze acordul de prelucrare a datelor personale în varianta trimisă de organizator prin curier.

 

5.4. Atribuirea premiilor se va efectua în termen de 30 de zile de la validare, în baza unui proces-verbal. Premiile se vor expedia prin e-mail prin intermediul reprezentanților Organizatorului.

 

SECȚIUNEA 6. VERIFICĂRI ȘI SANCȚIUNI

 

6.1. Din dorința de nu prejudicia niciun client care dorește să participe la campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a face verificări în ceea ce privește dreptul de participare.

 

6.2. În cazul în care, ca urmare a verificărilor desfășurate de Organizator, vor fi găsiți participanți care  încearcă să fraudeze procesul de înscriere la Tombolă, Organizatorul poate refuza acestor persoane dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme. Decizia Organizatorului este finală.

 

6.3. Organizatorul își rezervă dreptul ca ulterior încheierii Campaniei să treacă la verificarea datelor transmise de participanții la Campanie. De asemenea, Organizatorul poate întreprinde orice investigații permise de lege privind modul în care utilizatorii desemnați câștigători au participat în Campanie.

 

SECȚIUNEA 7. ANUNȚAREA PUBLICĂ A CÂȘTIGĂTORILOR PREMIILOR

 

7.1. Numele câștigătorilor și premiile câștigate în cadrul Campaniei vor fi publicate pe www.facebook.com/KlassWagen.KW, conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, modificată ulterior prin Legea nr. 650/2002.

 

SECȚIUNEA 8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

8.1. Înscrierile înainte sau după perioada menționată în Secțiunea 3 din Regulament nu se iau în considerare.

 

8.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea la Tombolă cauzate de providerul de internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie la Tombolă. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern din cauza aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfășurare a Campaniei.

 

SECȚIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

 

9.1.  Organizatorul, în vederea desfășurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanților la această Campanie în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor, devenit aplicabil din data de 25.05.2018, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 17687.

 

9.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului, așa cum este notificat fiecărui participant la momentul obținerii acordului pentru prelucrarea datelor personale, Organizatorul obligându-se să respecte legislația aplicabilă în vigoare în operațiunile de procesare a datelor.

 

9.3. Prin înscrierea la Tombolă, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Tombolei Campaniei, declară expres că sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de către KLASS WAGEN S.R.L.., cu sediul în Municipiul Timisoara, Bdul. 16 DECEMBRIE 1989, nr 35 A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/351/2005, cod de înregistrare fiscală RO17197919.

 

9.4. De asemenea, fiecare participant își exprima acordul pentru a participa la activități ulterioare de marketing direct, prin confirmarea acordului expres și neechivoc distinct pentru procesarea datelor sale personale de către KLASS WAGEN S.R.L., cu sediul în Municipiul Timisoara, Bdul. 16 DECEMBRIE 1989, nr 35 A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/351/2005, cod de înregistrare fiscală RO17197919 si/sau ale partenerilor acesteia,direct sau prin persoane împuternicite în activități de marketing direct ulterior. Fiecare participant declară că a luat la cunoștință că își poate exercita în mod gratuit dreptul de informare, de acces la date, la rectificarea datelor, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării datelor, de a obiecta la portabilitatea datelor, la retragerea consimțământului, in conformitate cu prevederile legale la momentul solicitarii, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă printr-un e-mail la adresa [email protected] De asemenea, participanților li se aduce la cunoștință că au dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă.

 

9.5. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal comunicate Organizatorului sunt: derularea contractului/contractelor de inchiriere, participarea la Tombolă, desemnarea câștigătorilor, validarea și înmânarea premiilor și pentru alte activități ulterioare. Datele comunicate pentru activitățile de marketing ulterior vor fi procesate până la momentul la care participantul solicită modificarea opțiunii.

 

SECȚIUNEA 10. LITIGII SI FRAUDE

 

10.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

10.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Tombolei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 289, judetul Ilfov, cod postal 075100 sau la adresa de e-mail: [email protected], in termen de maxim 2 (doua) săptămâni de la data publicării câștigătorului/câștigătorilor care se consideră lezați în vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

Klass Wagen | Contactaţi-ne - Trimiteti-ne un mesaj (Non-Stop)