rmodal.js

Klass Wagen | Termeni si Conditii de Inchiriere in Romania

1. CONDIȚII GENERALE DE ÎNCHIRIERE:            

1.1 Pentru închirierea unui autoturism, CLIENTUL trebuie să dețină și să prezinte în original, în momentul ridicării autoturismului, următoarele: permisul național de conducere valabil care să dovedească o experiență în conducerea unui vehicul categoria B de cel puțin un an, un document de identitate valabil și un card de credit pe numele său cu o valabilitate de cel puțin 90 de zile.

1.2 CLIENTUL este direct răspunzător pentru obținerea și deținerea tuturor documentelor necesare, incluzând, dar fără a se limita la, permisul de conducere, din care să reiasă dreptul de a circula pe drumurile publice, atât din România, cât și din țările pe care urmează să le viziteze/tranziteze cu autoturismul închiriat, Klass Wagen SRL (LOCATORUL) fiind exonerat de orice răspundere în acest sens.

CLIENTUL își asumă în mod expres responsabilitatea deplină pentru închirierea unui autovehicul și conducerea acestuia pe teritoriul României declarând expres că are toate documentele necesare în posesia sa, inclusiv un permis de conducere internațional, pentru cazurile în care deținerea unui astfel de permis este obligatorie conform legii.

Cazurile în care legea prevede obligativitatea deținerii unui permis de conducere internațional pentru conducerea unui autovehicul pe teritoriul României (conform art 83 al 2 din OUG 195/2002), sunt: (i) atunci când solicitantul deține permis național eliberat de un stat care nu este membru UE; (ii) atunci când solicitantul deține permis național eliberat de un stat care nu este membru al Convenției de la Viena privind circulația rutieră; sau (iii) atunci când solicitantul deține permis național eliberat de un stat cu care România nu are încheiat un tratat de recunoaștere reciprocă a permiselor auto.

CLIENTUL va obține dreptul de folosință al autoturismului în baza permisului de conducere național din care să reiasă data de obținere a dreptului de a conduce.

1.3 Pentru a închiria și a conduce un autoturism în condițiile standard, vârsta minimă obligatorie este de 23 ani. De asemenea, atât șoferul principal cât și șoferii adiționali, obligatoriu trebuie să dețină un permis de conducere valid, cu o vechime de cel puțin 12 luni indiferent de durata închirierii.

LOCATORUL oferă posibiltatea de închiriere a unui autoturism persoanelor cu vârsta mai mică de 23 de ani (minim 18 ani) în următoarele condiții:

-        În cazul în care CLIENTUL și/sau șoferii adiționali dețin un permis de conducere valabil, cu o vechime mai mică de 12  luni, și/sau au vârsta mai mică de 20 de ani (minim 18 ani) pot închiria și conduce un autoturism prin achitarea unei  taxe suplimentare “Șofer fără experiență” în valoare de 1000 Euro, indiferent de durata contractului de închiriere.

-        CLIENȚII și șoferii adiționali cu vârsta mai mică de 23 de ani (minim 20 ani) vor plăti o taxă de "Șofer tânăr" de 4 Euro / zi de închiriere. CLIENȚII care au vârsta mai mare de 23 ani nu vor plăti această taxă.

CLIENȚII și șoferii adiționali cu vârsta începând de la 70 de ani vor plăti o taxă de "Șofer senior" de 4 Euro / zi de închiriere.

2. PLATA/ REZERVAREA AUTOTURISMULUI:

2.1 Tarifele sunt stabilite și exprimate în Euro/zi și includ: TVA, Asigurare RCA (Asigurarea de răspundere civilă auto), Rovinieta, uleiul și întreținerea autoturismului, anvelope adecvate, în funcție de anotimp (anvelope adecvate sezonului de iarna în perioada 01 Noiembrie – 31 Martie și anvelope adecvate sezonului de vară în perioada 01 Aprilie – 31 Octombrie), suport tehnic 24h/24h.

2.2 Tariful de închiriere nu include: costul carburanților, taxe de drum, orice amenzi primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și a legislației naționale în vigoare, taxe de trecere a podurilor, taxe de staționare în aeroporturi, etc. Plata acestor sume revine exclusiv în sarcina CLIENTULUI.

2.3 Plata integrală poate fi efectuată în avans, cu un card bancar, pe site-ul www.klasswagen.com sau în momentul semnării contractului de închiriere cu cardul de credit (VISA, MASTERCARD), în RON, calculată în funcție de rata de schimb Unicredit Bank + 2% din ziua plății.

CLIENTUL va avea obligația de a se asigura că informatiile de facturare transmise catre LOCATOR sunt corecte inainte de efectuarea plății. Nu este posibilă modificarea facturilor fiscale ulterior generării acestora.

2.4 LOCATORUL pune la dispoziția clientului următoarele servicii adiționale:

- Serviciul „Șofer adițional” pentru 5 Euro/zi de chirie TVA inclus, maximum 50 Euro/chirie/lună .

- Serviciul de ”Mașină nouă” pentru 2.95 Euro/zi pentru garantarea unui model auto cu an de fabricație 2022-2023.

- Serviciul “GPS” pentru 5 Euro/zi.

- Scaun copil/booster pentru 5 Euro/zi.

- Serviciul de parcare pentru 30 Euro/zi pentru situațiile în care CLIENTUL dorește să își lase autoturismul personal sau autoturismul închiriat în parcarea LOACTORULUI. LOCATORUL nu va fi responsabil pentru autoturismul CLIENTULUI.

Politica de anulare a unei rezervări confirmate și platite în avans.

O rezervare plătită în avans, prin transfer bancar sau cu un card (VISA, MASTERCARD) pe website-ul LOCATORULUI, se poate anula în următoarele condiții:

a)   Dacă data și ora de ridicare a mașinii este mai mare de 48 de ore față de data anulării, se va rambursa în contul CLIENTULUI suma achitata de acesta minus 20 Euro (în maxim 5-7 zile lucrătoare). Cei 20 Euro reprezintă comisioanele bancare și costurile logistice. 

b)  Dacă data și ora de ridicare a mașinii este mai mică de 48 de ore față de data anulării, suma plătită în avans NU se returnează. Clientul va primi un credit voucher pentru suma aferentă serviciilor adiționale achiziționate, în limita a maxim 3 zile, pe care îl va putea folosi la o viitoare rezervare. Prin „Servicii adiționale” se ințelege orice alt serviciu suplimentar, selectat/achitat de către client, față de închirierea autoturismului. 

 * Dacă CLIENTUL dorește să își anuleze rezervarea cu mai mult de 48 de ore înaintea orei de ridicare și dorește să își păstreze suma plătită în avans pentru o rezervare ulterioară, acest lucru se poate face prin emiterea unui credit voucher.

 ** În cazul rezervărilor plătite în avans, modificarea datei de ridicare a mașinii nu este permisă cu 48 de ore înainte de data de ridicare inițială. În cazul în care CLIENTUL dorește modificarea rezervării în condițiile menționate anterior, aceasta va fi considerată anulată și se va aplica politica explicată la punctul b) de mai sus.

Toate anulările rezervărilor se vor anunța în scris la adresa de e-mail [email protected]  sau prin folosirea butonului de "Anulare" din email-ul cu "Administrează rezervarea" pe care CLIENTUL l-a primit.

2.5 Rezervarea autoturismului este considerată sigură doar după acceptul CLIENTULUI privind oferta de închiriere și după ce CLIENTUL va primi “Confirmarea Rezervării” și codul unic de rezervare prin e-mail.

2.6 Rezervarea va fi confirmată pentru o clasă/categorie de autoturism și nu pentru un autoturism anume. LOCATORUL nu poate garanta o anumită marcă, model, motorizare sau culoare a autoturismului.

2.7 Dacă la momentul livrării, LOCATORUL, nu are disponibil un autoturism din clasa pentru care a fost confirmată rezervarea CLIENTULUI atunci va livra un autoturism din clasa imediat superioară clasei din care făcea parte autoturismul inițial rezervat, fără perceperea costului suplimentar pentru acest serviciu.

Ordinea claselor autoturismelor poate fi vizualizată în acest link: https://klasswagen-terms.my.canva.site/order-of-car-classes.

2.8 Kilometraj: kilometri nelimitați

2.9 Dacă zborul CLIENTULUI are orice întârziere sau dacă acesta va întârzia la ridicarea mașinii față de data și ora stabilite în rezervare, CLIENTUL are obligația de a anunța LOCATORUL.  În cazul în care CLIENTUL nu informează LOCATORUL cu privire la întârzierea față de data și ora de ridicare stabilită, rezervarea se anulează. În limita stocului disponibil, LOCATORUL poate aplica urmatoarele condiții:

a.   Între 0 – 3h întârziere: autoturismul se poate ridica păstrând aceeași rezervare;

b.  Între 3 – 24h întârziere: autoturismul se poate ridica păstrând aceeași rezervare și aplicând o taxă de 20 EUR;

c.   Peste 24h întârziere: rezervarea este anulată definitiv, CLIENTUL fiind neeligibil pentru rambursare sau credit voucher.

3. LIVRARE/RETURNARE AUTOTURISM:

3.1 LOCATORUL asigură serviciul de transport (shuttle bus) cu titlu gratuit pentru clienții săi, de la aeroport la punctul de lucru LOCATORULUI și viceversa, situate în localitatea în care s-a agreat livrarea și returnarea Autoturismului prin semnarea Contractului de Închiriere.   

3.2 Autoturismul închiriat va fi predat cu o copie conformă cu originalul a talonului pentru a preveni săvârșirea de infracțiuni.

LOCATORUL se angajează să pună la dispoziția oricăror instituții ale statului, la cerere, talonul în original, în cel mult 48 ore de la momentul solicitării.

3.3 Autoturismul se livrează în stare bună de funcționare, curat și igienizat, fără defecțiuni și fără avarii ale caroseriei sau interiorului, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism.

3.4 CLIENTUL ia la cunoștință și verifică starea autoturismului înaintea semnării Contractului de Închiriere, iar orice fel de reclamații privind starea acestuia se vor face obligatoriu la Livrare și vor fi consemnate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism, la secțiunea “Livrare”, CLIENTUL fiind direct și integral răspunzător pentru orice daune care nu au fost menționate. Nu se acceptă reclamații/obiecțiuni ulterioare livrării cu privire la starea autoturismului. CLIENTUL are responsabilitatea de a face fotografii ale oricărei daune a vehiculului de la momentul ridicării, să le păstreze și să le prezinte la returnare dacă este necesar. Condițiile meteorologice nu exonerează CLIENTUL de responsabilitatea de a inspecta vehiculul și, cu ajutorul agentului care acționează la predare, de a înregistra orice daune constatate pe fișa de "Livrare". Fotografiile făcute după semnarea contractului și predarea vehiculului nu vor fi luate în considerare de LOCATOR.

3.5 CLIENTUL se obligă să returneze autoturismul împreună cu toate documentele, cheile, accesoriile și echipamentele în bună stare (în starea în care le-a preluat), la locul și data convenite în Contractul de Închiriere.

3.6 La o întârziere mai mare de trei ore față de momentul specificat pentru returnarea autoturismului în Contractul de Închiriere, LOCATORUL își rezervă dreptul de a informa Poliția despre furtul autoturismului, excepție făcând cazul în care CLIENTUL notifică LOCATORUL despre dorința sa de a prelungi perioada de închiriere.

Pentru situațiile în care CLIENTUL nu notifică LOCATORUL cu privire la intenția de a prelungi rezervarea înaintea finalizării Contractului de Închiriere sau cu maxim 3 ore întarziere față de momentul specificat în Contractul de Închiriere pentru returnarea autoturismului, CLIENTUL va achita contravaloarea zilelor aferente prelungirii la tariful/zi aferent clasei rezervate din ziua în care se face prelungirea plus o penalitate pentru prelungire neautorizată de 50 Euro conform Anexei 1 – Costuri penalități din aceste Termene și Condiții.

3.7  În cazul returnării autoturismului nerezonabil de murdar pe timp de noapte și/sau în condiții de vreme nefavorabilă, când identificarea eventualelor prejudicii este imposibilă, verificarea autoturismului se va face  în termen de maxim două zile lucrătoare, după ce LOCATORUL a avut la dispoziție toate condițiile pentru a inspecta autoturismul. Clientul își asumă responsabilitatea pentru eventualele prejudicii produse pe perioada de locațiune până ce Fișa de Returnare este emisă.

CLIENTUL este responsabil pentru autoturism până în momentul în care procesul de verificare a fost încheiat. Procesul de verificare se închieie cu semnarea Fișei de Returnare a autoturismului de ambele părți. Dacă returnarea este efectuată în condițiile menționate în art. 3.7 sau dacă CLIENTUL refuză semnarea documentului, acesta va fi considerat responsabil pentru prejudiciile identificate in urma verificării.

3.8 Livrarea și Returnarea autoturismului va fi realizată în timpul programului de lucru al LOCATORULUI (08:00 AM – 18:00 PM). În cazul în care Livrarea sau Returnarea au loc în afara acestor ore sau dacă Livrarea sau Returnarea se vor petrece în timpul zilelor calificate ca sărbători legale se va percepe o taxă în valoare de 30 Euro.

3.9 Returnarea Autoturismului într-un alt oraș decât cel din care a fost livrat este posibilă doar cu acordul în scris al LOCATORULUI și în funcție de disponibilitatea de dislocare. Pentru acest serviciu se aplică o taxă de dislocare “One Way Rent”  în funcție de orașul în care se dorește a se realiza Returnarea și orașul din care a fost făcută închirierea. Tarifele acestui serviciu sunt prezentate în tabelul următor:

3.10 În cazul în care vehiculul prezintă daune la returnare, CLIENTUL are obligația să prezinte următoarele documente:

·       un proces verbal eliberat de Poliție (în caz de accident sau daună cu terț identificat, indiferent dacă este sau nu CLIENTUL responsabil pentru accident/daună);

·       copie a permisului de conducere;

·       copie ale actelor de identitate;

·       copie a asigurării RCA;

·       copie a talonului auto al terței părți implicate.

În cazul unei daune provocate de către o terță parte, prin prezentarea documentelor doveditoare în acest sens, CLIENTUL, nu va fi responsabil pentru valoarea daunelor produse.

În absența oricăreia dintre documentele de mai sus, nici asigurarea suplimentară, nici orice alt serviciu de protecție nu este valabil. În acest caz, CLIENTUL este răspunzător pentru toate prejudiciile, în special pentru pagubele produse vehiculului, până la prețul de piață actual al acestuia, plus costurile și cheltuielile suportate pentru scoaterea din uz, precum și pentru plata către un terț a oricăror daune cauzate.

4. UTILIZAREA AUTOTURISMULUI:

4.1 CLIENTUL își asumă răspunderea totală (financiară, civilă și penală) cu minim valoarea daunei și maxim valoarea de piață a autoturismului dinainte de a fi avariat pentru nerespectarea condițiilor stipulate în Contractul de Închiriere.

4.2 CLIENTUL se angajează să conducă autoturismul respectând toate dispozițiile legale privind conducerea unui autoturism pe drumurile publice și acceptă că autoturismul nu va fi utilizat:

a)      în contravenție cu regulile de trafic, vamale, legale etc;

b)     pentru transportul de pasageri sau orice fel de marfă contra unei remunerații sau pentru a împinge sau a remorca orice alt vehicul, remorcă sau alt obiect;

c)      în timp ce șoferul autoturismului este sub influența alcoolului, drogurilor sau oricăror alte substanțe interzise;

d)     în orice fel de cursă, test, concurs, în off-road, ca autoturism școală, la activități vânătorești sau în orice activitate ilegală;

e)      pe drumuri semnalizate ca și închise circulației publice, încărcat peste sarcina maximă admisă sau peste numărul maxim de pasageri, specificat în talonul mașinii;

f)       în orice fel de activitate ilegală;

g)      în zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apă;

h)     altfel decât conform instrucțiunilor și recomandărilor producătorului autoturismului pe care CLIENTUL le primește la livrarea acestuia.

4.3  Autoturismul va fi folosit exclusiv pe teritoriul României, trecerea graniței fiind posibilă doar către țările enumerate în lista "Țări acceptate pentru cross border"  de mai jos, prin îndeplinirea următoarelor condiții:

a)   CLIENTUL prezintă la preluarea mașinii un card de credit Visa / Mastercard emis pe numele lui;

b)  LOCATORUL își dă acordul scris printr-un document în care se stipulează expres acest lucru;

c)   Achitarea de către CLIENT a tarifului pentru serviciul adițional "cross border" (pentru părăsirea țării se va aplica o taxă de 12.40 Euro/zi de chirie TVA inclus, maximum 150 Euro/chirie/lună);

d)  Preautorizarea suplimentară a sumei de 150 euro pe cardul de credit.

*Această sumă preautorizată va fi returnată CLIENTULUI la finalul chiriei, dacă termenii și condițiile au fost respectate; în caz contrar, suma preautorizată va fi încasată de către LOCATOR.

Lista țărilor acceptate pentru cross border: Ungaria, Bulgaria, Austria, Cehia, Slovacia, Grecia, Fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei (FYROM), Croația, Serbia, Slovenia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina.

Pentru cross border neautorizat de LOCATOR, CLIENTUL se obligă să achite toate cheltuielile LOCATORULUI pentru recuperarea autoturismului (daca este cazul) și o penalizare în valoare de 300 Euro conform Anexei 1 – Costuri penalități din aceste Termene și Condiții.

4.4 Autoturismul nu poate fi condus decât de semnatarul Contractului de Închiriere sau numai de o persoană specificată în Contractul de Închiriere și autorizată de către LOCATOR.

Pentru cazurile în care autoturismul este condus de un șofer neautorizat de LOCATOR, CLIENTUL se obligă să achite penalizare în valoare de 50 Euro conform Anexei 1 – Costuri penalități din aceste Termene și Condiții.

Pentru cazurile în care autoturismul este condus de un șofer tânăr și/sau fără experiență (condiții explicate în art. 1.3 din aceste Termene și Condiții) neautorizat de LOCATOR, CLIENTUL se obligă să achite penalizare în valoare de 1000 Euro conform Anexei 1 – Costuri penalități din aceste Termene și Condiții.

4.5 CLIENTUL nu va lăsa în nici un fel de circumstanțe ușile, geamurile, portbagajul sau autoturismul deschis și nu va lăsa în nici un caz cheile sau actele mașinii în autoturism.

4.6 În caz de defecțiune sau orice altă stricăciune, reparația mașinii trebuie făcută de către un service autorizat desemnat de LOCATOR, numai cu știința, acordul și pe baza instrucțiunilor LOCATORULUI. După închiderea Contractului de Închiriere, mașina poate fi reparata doar de către LOCATOR. Costurile de reparație  vor fi suportate de către CLIENT conform acestor Termeni și Condiții de Închiriere.

4.7 CLIENTUL nu poate sub nici o condiție să vândă, închirieze sau să garanteze cu autoturismul.

4.8 În caz de accident/incident sau defecțiune, CLIENTUL are la dispoziție numărul de telefon pentru Asistență Tehnică NON-STOP 0040.374.779.709 și se obligă a informa prin apel telefonic sau e-mail la adresa [email protected] fără întârziere LOCATORUL, care îl va asista și îi va oferi instrucțiunile în funcție de situație.

Serviciul de Asistență rutieră este gratuit pentru opțiunea de închiriere ”Risc 0”, exceptand cazurile expuse în articolul 7.2 din aceste Termene și Condiții de închiriere.

Pentru situațiile în care CLIENTUL solicită serviciul de Asistență Rutieră și nu a achiziționat serviciul ”Risc 0”, dacă accidentul/incidentul/defecțiunea a fost produsă din vina CLIENTULUI, costul aferent intervenției va fi suportat de către CLIENT. Pentru situațiile în care accidentul/incidentul/defecțiunea a fost produsă din vina LOCATORULUI, serviciul de asistență va fi oferit cu titlu gratuit.

5. ASIGURĂRI/RESPONSABILITĂȚI:

5.1 Autoturismul este asigurat pentru daune cauzate terților pe perioada menționată în Contractul de Închiriere.

Prin semnarea Contractului de Închiriere, CLIENTUL acceptă termenele și condițiile de asigurare cu franșiză (Collision Damage Waiver - CDW) cuprinse în capitolele 4, 6 și 7 din acești Termeni și Condiții și prin care se reduce, indiferent de partea culpabilă pentru producerea evenimentului asigurat, responsabilitatea financiară a CLIENTULUI la o sumă minimă obligatorie pentru furtul sau avarierea autoturismului închiriat. Suma minimă obligatorie reprezintă franșiza de asigurare (excess)/ eveniment rutier care este echivalentul Garanției ce face obiectul capitolului 6 de mai jos.

5.2 Asigurarea personală a CLIENTULUI, a pasagerilor, a bagajelor sau a oricăror bunuri nu face obiectul Contractului de Închiriere și nici nu este acoperită de asigurarea autoturismului. LOCATORUL nu răspunde de niciun prejudiciu sau deteriorare ale celor de mai sus.

5.3 În cazul în care, ca urmare a utilizării autoturismului, se ridică pretenții față de LOCATOR, CLIENTUL își asumă că va achita toate eventualele prejudicii produse autoturismului închiriat pe perioada cât acesta s-a aflat în posesia acestuia, LOCATORUL fiind exonerat de orice răspundere.

CLIENTUL este de acord cu faptul că LOCATORUL va comunica toate datele necesare asiguratorului RCA/CASCO în vederea demarării procedurilor necesare către asigurator în vederea recuperării eventualelor prejudicii. LOCATORUL nu este răspunzător pentru nici un fel de prejudicii sau pierderi ale CLIENTULUI și de nici un fel de prejudicii sau daune produse din culpa CLIENTULUI.

5.4 În caz de accident, furt total sau parțial ori distrugere a Autoturismului în perioada în care mașina se află în folosința CLIENTULUI (indiferent dacă evenimentul se produce din vina, exclusivă sau comună, a clientului sau nu), faptă confirmată de către autoritățile abilitate, CLIENTUL răspunde cu suma reținută  cu titlu de Garanție, cu excepția cazurilor în care daunele provocate în caz de accident, furt total sau parțial ori distrugere nu sunt acoperite de polițele de asigurare, cazuri expres excluse și menționate ca atare în cuprinsul acestor Termeni și Condiții (art. 7.2 din aceste Termene si Condiții de închiriere).

5.5 Garanția nu va fi returnată, ori va fi restituită numai parțial  dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 4.6 sau în cazurile expres prevăzute de art. 6.4 din acești Termeni și Condiții.

5.6 Garanția se poate constitui ca o franșiză la asigurare pentru situațiile în care se produc riscuri asigurate din culpa CLIENTULUI.  CLIENTUL este pe deplin responsabil și trebuie să plătească toate daunele, costurile și/sau pierderile dacă șoferul se află sub influența alcoolului sau al drogurilor, dacă nu s-au respectat oricare din condițiile prezentului Contract, precum și în cazul în care nu prezintă documentele necesare eliberate de Poliție (în caz de furt, accident sau orice alt incident).

5.7 În caz de infracțiune, CLIENTUL este responsabil civil, penal și financiar. În caz de furt, dacă CLIENTUL nu predă cheile și actele autoturismului, precum și dovada furtului (procesul-verbal) eliberat de Poliție, CLIENTUL este responsabil în totalitate (financiar, civil și penal), toate asigurările pierzându-și valabilitatea în această situație.

5.8 În cazul nereturnării autoturismului la data, ora și în locația prevăzute în Contract, a folosirii autoturismului peste termenul de închiriere fără o aprobare prealabilă scrisă în acest sens de la LOCATOR, CLIENTUL își asumă responsabilitatea totală (financiară, civilă și penală), iar taxele specificate in acești Termeni și condiții, articolul 3.6 se vor aplica.

În cazul in care autoturismul nu se returnează în 24 de ore de la data specificată în Contract fără aprobarea scrisă din partea LOCATORULUI, CLIENTUL se obligă să plătească închirierea autoturismului până la data recuperării sau returnării acestuia, să achite toate cheltuielile LOCATORULUI pentru recuperarea autoturismului și o penalitate in valoare de de 1500 Euro conform Anexei 1 – Costuri penalități din aceste Termene și Condiții. Această faptă a CLIENTULUI constituie o încălcare contractuală gravă și se sancționează conform condițiilor contractuale aplicabile. După momentul prevăzut în prezentul Contract pentru returnarea Vehiculului plus o oră, nicio asigurare nu mai este valabilă.

5.9 Nerespectarea obligațiilor menționate în paragraful de mai sus duce la încetarea efectului asigurărilor, iar răspunderea pentru daunele provocate revine în totalitate CLIENTULUI, inclusiv venitul nerealizat pe perioadă imobilizării autoturismului închiriat.

LOCATORUL nu va răspunde decât pentru faptele ilicite săvârșite cu vinovăție prin exercitarea serviciului pus la dispoziția CLIENTULUI, exceptând situațiile în care paguba a fost provocată de CLIENT, cu intenție sau din culpa acestuia, când paguba a fost cauzată de starea de sănătate a CLIENTULUI sau fapta unui terț.

Prejudiciile cauzate de simpla imprudență sau neglijență vor exonera LOCATORUL de răspundere în cea mai mare măsură posibilă, iar CLIENTUL înțelege să fie exclusiv răspunzător pentru prejudiciile cauzate direct sau indirect, parțial sau total de comportamentul său, renunțând a solicita orice fel de despăgubiri de la LOCATOR.

6. GARANȚIA

6.1 La întocmirea Contractului de Închiriere, CLIENTUL trebuie să blocheze o Garanție pe un card de credit pe numele său cu o valoare cuprinsă între 200 Euro și 4.000 Euro ce va fi deblocată în maxim 10 zile după finalizarea Contractului de Închiriere dacă toate condițiile din acești Termeni și Condiții au fost îndeplinite.

6.2 Suma blocată cu titlu de Garanție se stabilește în funcție de clasa (categoria) autoturismului rezervat, evidențiată în Voucherul (Confirmarea) de Rezervare și în Contractul de Închiriere, CLIENTUL cunoscând valoarea Garanției anterior încheierii Contractului de Închiriere.

Garanția se va bloca pe cardul de credit al CLIENTULUI printr-o tranzacție de preautorizare care are valabilitate de 30 de zile.

 În cazul în care perioada de închiriere este mai mare de 30 de zile, LOCATORUL va procesa o nouă tranzacție de preautorizare pe cardul CLIENTULUI oricând este necesar astfel încât pe toata durata Contractului de Închiriere să existe o preautorizare validă.

6.3 Garanția îi va fi returnată integral sau parțial CLIENTULUI dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a)   Autoturismul este returnat fără avarii, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare autoturism, la secțiunea “Livrare”;

b)  În caz de avarii/prejudicii ale autoturismului cauzate de către terți, CLIENTUL prezintă toate documentele necesare conform situației respective și care atestă nevinovăția lui (în art. 3.10 al acestor Termeni și Condiții de închiriere, sunt evidențiate documentele necesare care au acest scop);

c)   Autoturismul nu este returnat excesiv de murdar (condiție explicată în art. 9.3 al acestor Termeni și Condiții de închiriere);

d)  Autoturismul a fost returnat cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrată, evidențiată în Contractul de Închiriere sau în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism;

e)   Accesoriile (ex. GPS, scaun copil, lanțuri de zăpada, etc) predate împreună cu Autoturismul în momentul livrării, să fie returnate în stare de funcționare, fără avarii sau defecte, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism la secțiunea “Livrare”;

6.4  Întreaga sumă reprezentând Garanția sau o parte din aceasta nu va fi returnată în cazul în care:

a)   Autoturismul prezintă defecțiuni sau avarii: zgârieturi sau deteriorări ale vopselei, caroseriei sau interiorului (tapițerie, bord etc.), jante îndoite, fisurate sau zgâriate, cauciucuri defecte , toate crăpăturile și zgârieturile de pe parbriz sau alte tipuri de sticlă (faruri, oglinzi, lămpi din spate), piese lipsă sau rupte sau orice alte avarii și defecte, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism, la secțiunea “Livrare”. Costurile penalităților sunt prezentate în funcție de natura lor în Anexa 1 denumită generic “Costuri penalități” regăsită la finalul prezentelor Termeni si Condiții de închiriere, iar LOCATORUL are obligația de a pune acest document la dispoziția CLIENTULUI la momentului ridicării autoturismului, în format electronic, prin e-mail, la adresa declarată de client în cuprinsul contractului de închiriere.

CLIENTUL declară în mod expres că este de acord cu această metodă de cuantificare a prejudiciilor, că își asumă și înțelege conținutul prezentului articol și își exprimă acordul expres pentru debitarea ulterioară a tuturor sumelor datorate din Garanția constituită la semnarea contractului de închiriere și este de acord cu plata tuturor costurilor suplimentare acolo unde se impune (în situația în care valoarea garanției este mai mică decât paguba produsă conform art. 4.1).

Termenul de blocare al Garanției este de 30 de zile începând cu data de ridicare a autoturismului, iar termenul de deblocare/returnare a Garanției, total sau parțial, este de 90 de zile de la returnarea autoturismului.

Garanția se va încasa cu sau fară acordul CLIENTULUI la maxim 90 de zile de la returnarea autoturismului, prin debitarea cardului, în situația în care LOCATARUL are nevoie de un timp suplimentar de procesare și soluționare a cazului. De asemenea, LOCATARUL trebuie să aibe în vedere și termenele băncii emitente a cardului.

b)  CLIENTUL nu returnează cheile, actele și orice alte accesorii primite odată cu autoturismul la preluarea acestuia;

c)   Returnarea autoturismului nu se face la ora și locul stabilit între părți (excepție face cazul în care CLIENTUL înștiințează LOCATORUL și LOCATORUL își dă acordul scris asupra modificării datei și locului returnării Autoturismului);

d)  În momentul returnării autoturismului, starea tehnică (mecanică, electrică, elemene de sigurață) a acestuia nu corespunde cu cea din momentul preluării de către CLIENT sau dacă cutia de viteze sau motorul prezintă avarii datorită utilizării neadecvate fie vizibile și recunoscute de către CLIENT, fie constatate prin evaluarea în service autorizat în cel mult 48 de ore lucrătoare de la momentul returnării autoturismului, CLIENTUL având dreptul de a fi informat prin e-mail, la adresa de e-mail furnizată în cuprinsul prezentului Contract, despre momentul și locul efectuării evaluării, la care are dreptul să participe; comunicarea prin e-mail se va considera recepționată, de către oricare dintre părțile contractante, în prima zi lucrătoare ulterioară expedierii corespondenței electronice.

e)   CLIENTUL nu a respectat condițiile de mai sus prezentate sau alte obligații ce îi revin prin semnarea Contractului de Închiriere, în urma cărora s-au produs prejudicii autoturismului;

f)    În cazul în care autoturismul închiriat este returnat cu prejudicii, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Auto, în secțiunea „Livrare”, clientul are obligația să prezinte la returnarea autoturismului Procesul-Verbal Constatator, Anexa 2 (pentru compania de asigurări), Autorizația de Reparație (toate cu semnătura ofițerului de Poliție și ștampila secției de Poliție) precum și restul documentelor prezentate în articolul 3.10 din acești Termeni și Condiții de închiriere. În caz contrar, întreaga Garanție va fi încasată.

În cazul in care una sau mai multe dintre situațiile de mai sus vor fi îndeplinite, nici asigurarea suplimentară, nici orice alt serviciu de protecție nu este valabil. În acest caz, CLIENTUL este răspunzător pentru toate prejudiciile, în special pentru pagubele produse vehiculului, până la prețul de piață actual al acestuia, plus costurile și cheltuielile suportate pentru scoaterea din uz, precum și pentru plata către un terț a oricăror daune cauzate.

7. SERVICIUL “RISC 0”

7.1 Serviciul Risc 0 poate fi achiziționat la tariful menționat în Contractul de Închiriere, calculat în funcție de numărul de zile de închiriere și de clasa mașinii rezervate, cu o valoare cuprinsă în intervalul 15 și 100 Euro / zi, și reprezintă un angajament opțional al CLIENTULUI prin care acesta:

a)     Își reduce reponsabilitatea financiară la 0 în caz de daună din propria vină sau din vina unui autor necunoscut;

b)    Beneficiază de autoturism de înlocuire oriunde pe teritoriul României în maxim 4 ore de la anunțarea incidentului/accidentului în condițiile explicate în art. 8.2 al acestor Termeni si Condiții;

b.1) Beneficiază de autoturism de înlocuire în afara granițelor României în maxim 24 de ore, în condițiile serviciului "cross border" explicat în articolul 4.3 în condițiile explicate în art. 8.2 al acestor Termeni si Condiții.

c)     Beneficiază de Asistență Rutieră non-stop pe teritoriul României și în afara granițelor (doar în condițiile explicate în art. 4.3 si art. 7.2);

d)     Reduce valoarea Garanției standard la valoarea de 100 Euro cu titlu de Depozit Administrativ care se va reține în eventualitatea returnării autoturismului cu un nivel de combustibil inferior predării, mașină returnată murdară/excesiv de murdară sau lipsa documentelor solicitate în articolul 3.10 din acești Termeni și Condiții de închiriere în caz de accident/prejudiciu . În cazul în care costurile de mai sus depășesc valoarea Depozitului Administrativ, CLIENTUL se obligă să achitare diferențele de preț la returnarea autoturismului conform Termenilor și Condițiilor prezentate în Contractul de Închiriere. Garanția se va debloca la returnarea autoturismului dacă au fost îndeplinite condițiile menționate anterior.

d.1)  Reduce valoarea Garanței standard la valoarea de 150 Euro dacă s-a optat pentru serviciul de cross border. Garanția se va reține în eventualitatea, returnării autoturismului cu un nivel de combustibil inferior predării, lipsa documentelor autoturismului sau mașină returnată murdară/excesiv de murdară sau lipsa documentelor solicitate în articolul 3.10 din acești Termeni și Condiții de închiriere în caz de accident/prejudiciu. În cazul în care costurile de mai sus depășesc valoarea Depozitului Administrativ, CLIENTUL se obligă să achitare diferențele de preț la returnarea autoturismului conform Termenilor și Condițiilor prezentate în Contractul de Închiriere. Garanția se va debloca la returnarea autoturismului dacă au fost îndeplinite condițiile menționate anterior.

e)     Beneficiază de masă și cazare sau contravaloarea transportului pană la domiciliu (doar pe teritoriul României) decontat de LOCATOR în valoare maximă de 70 Euro, în cazul în care intervine unul dintre riscurile asigurate.

Pentru decontarea cheltuielilor de masă și cazare sau transport până la domiciliu (doar pe teritoriul României), CLIENTUL trebuie să predea la returnarea Autoturismului Factura Fiscală reprezentând cheltuielile efectuate, care obligatoriu trebuie să fie emisă cu datele de identificare ale companiei LOCATORULUI menționate în Contract.

7.2 Situațiile care NU SUNT acoperite de serviciul Risc 0 sau asistență rutieră:

a)  A condus sub influenţa alcoolului, drogurilor sau oricăror alte substanţe interzise de lege;

b)  Nu a oprit autoturismul IMEDIAT după producerea unui accident/incident provocând daune/avarii suplimentare acestuia;

c)  În caz de accident, nu a anunţat organele de Poliţie sau alte organe abilitate și nu a obţinut documentele enumerate în art. 3.10;

d)  Nu a anunţat în maxim 12 ore LOCATORUL despre evenimentul rutier produs şi nu a completat la returnarea autoturismului declaraţia pe proprie răspundere privind împrejurările producerii accidentului/incidentului;

e)  A utilizat autoturismul în scopuri ilicite/ilegale, cum ar fi contrabanda, transportul ilegal de articole sau bunuri, furtul, etc;

f)   A condus autoturismul cu sarcina depăşită, a folosit autoturismul pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte sau a transportat persoane peste capacitatea maximă a autoturismului, contrare certificatului de înmatriculare;

g)  A condus autoturismul pe drumuri nemarcate pe Harta Oficială a României, neasfaltate sau accidentate (forestiere), pe drumuri închise circulației publice, în zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apă, rezultând daune/avarii produse autoturismului închiriat;

h)  A utilizat autoturismul în concursuri, curse sau teste auto rezultând daune/avarii produse autoturismului închiriat;

i)   A utilizat neadecvat (contrar specificațiilor producătorului) sau distructiv autoturismul, fapt ce a avut drept consecinţă o daună a motorului, a cutiei de viteze, a roţilor, a cauciucurilor sau a spaţiului interior al autoturismului;

j)   În caz de furt al autoturismului, când nu predă către LOCATOR cheile şi documentele autoturismului, când nu predă dovada furtului (procesul-verbal) întocmită de către organele de Poliţie abilitate şi declaraţia pe proprie răspundere cu privire la împrejurările producerii evenimentului;

k)  A condus în afara graniţelor şi teritoriului României, fără acordul prealabil în scris al LOCATORULUI;

l)   A permis, cu voia sau fără voia sa, conducerea autoturismului de o persoană neautorizată de LOCATOR prin Contractul de Închiriere, demonstrat prin Documentele Oficiale întocmite de organele abilitate ca urmare a unui accident/incident;

m)              A alimentat autoturismul cu alt carburant decât cel indicat de producător (notat în certificatul de înmatriculare) și evidențiat pe partea exterioară și interioară a capacului rezervorului, fapt ce atrage după sine obligația CLIENTULUI de a suporta integral costurile conform art. 9.9 al acestor Termeni și Condiții ;

În cazul în care CLIENTUL a achiziționat Serviciul Risc 0 și a produs o daună/avarie autoturismului inițial închiriat, la primirea unui autoturism de înlocuire va trebui să achite contravaloarea sau diferența Serviciului Risc 0, după caz, pentru noul autoturism primit, la tariful menționat în Contract, altfel LOCATORUL va bloca o Garanție standard aferentă clasei (categoriei) autoturismului rezervat.

 În cazul în care una sau mai multe dintre situațiile enumerate mai sus apar, CLIENTUL va fi răspunzător pentru autoturism cu cel puțin cu valoarea daunelor produse dar nu mai mult decât valoarea de piață a autoturismului dinainte de a fi avariat și va fi răspunzător pentru toate costurile aferente asistenței rutiere oferite de LOCATOR.

8.ACCIDENTE/INCIDENTE, AVARII SAU FURT:

8.1 În caz de accident/incident sau furt/tentativă de furt dovedită printr-un Document Oficial eliberat de organele abilitate, CLIENTUL are următoarele obligații, inlcusiv dacă a achiziționat Serviciul Risc 0:

a)          să nu abandoneze autoturismul și să respecte legislația privind părăsirea locului accidentului;

b)          să ia toate măsurile posibile pentru limitarea pagubelor produse;

c)          să informeze fără întârziere Poliția, de pe raza localității în care s-a produs accidentul / incidentul, în vederea constatării accidentului / incidentului și întocmirii documentelor legale;

d)         Să informeze LOCATORUL în legătură cu orice accident/incident produs, incendiu, furt sau tentativă de furt chiar dacă prejudiciul este doar parțial, la numărul de asistență disponibil NON-STOP 0040.374.020.002  sau prin e-mail la adresa [email protected] în termen de 12 ore de la producerea accidentului/incidentului;

e)          Obținerea procesului verbal de constatare de la Poliție, Anexa 2 (pentru societatea de asigurări), precum și Autorizația de reparație (toate semnate de polițistul care a întocmit procesul-verbal de constatare și ștampila secției de Poliție);

f)           să predea LOCATORULUI cheile și actele mașinii, precum și actele enumerate la punctul anterior (punctul ”e”);

g)          să predea către reprezentantul LOCATORULUI, la returnarea autoturismului, documentele enumerate la articolul 3.10 din acești Termeni și Condiții,  completate conform realității privind împrejurările în care s-a produs incidentul/accidentul cu autoturismul închiriat.

8.2 LOCATORUL are obligațiile enumerate mai jos atunci când apar următoarele situații:

a)   În caz de accident:

În cazul în care autoturismul poate fi condus în condiții de siguranță și niciuna dintre componentele de direcție sau de frânare nu este deteriorată, atunci mașina va fi înlocuită în maxim 24 de ore de la prezentarea de către CLIENT a documentelor menționate la articolul 8.1, litera „e”.

 În cazul în care mașina nu mai poate fi folosită din cauza daunelor suferite din cauza accidentului, atunci LOCATORUL va înlocui mașina în maxim 4 ore dacă mașina se află pe teritoriul României. În cazul în care evenimentul a avut loc în afara granițelor Române, atunci mașina va fi înlocuită în maximum 24 de ore după ce clientul poate furniza documentele menționate la articolul 8.1 lit. „e”.

 b)  În caz de defecţiune tehnică:

 În cazul unei defecțiuni tehnice care a imobilizat autoturismul sau autoturismul prezintă probleme la sistemul de direcție sau de frânare, atunci autoturismul va fi înlocuit în maxim 4 ore dacă CLIENTUL se află în interiorul granițelor României și după ce CLIENTUL confirmă că a luat la cunoștință de capitolele 6 și 7 din acești Termeni și Condiții sau, dacă în momentul în care la sosirea reprezentantului LOCATORULUI nu se constată nicio defecțiune tehnică, acesta va plăti pentru solicitarea de asistență tehnică fără nici o justificare. Suma va fi comunicată de către reprezentantul LOCATORULUI înainte de a pleca către CLIENT.

 În cazul în care CLIENTUL se află în afara granițelor României, mașina va fi înlocuită în maxim 24 de ore după ce CLIENTUL confirmă că a luat la cunoștință de capitolele 6 și 7 din acești Termeni și Condiții sau, dacă în momentul sosirii reprezentantului LOCATORULUI nu se constată nicio defecțiune tehnică, acesta va plăti pentru solicitarea de asistență tehnică, fără nici o justificare. Suma va fi comunicată de către reprezentantul LOCATORULUI înainte de a pleca către CLIENT.

 c)   În cazul unei defecțiuni tehnice care nu imobilizează autoturismul, atunci acesta va fi înlocuit în maxim 24 de ore după ce CLIENTUL confirmă că a luat la cunoștință de capitolele 6 și 7 din acești Termeni și Condiții sau, dacă la sosirea reprezentantului LOCATORULUI nu se constată nicio defecțiune tehnică, va plăti pentru solicitarea de asistență tehnică fără nicio justificare. Suma va fi comunicată de către reprezentantul LOCATORULUI înainte de a pleca către CLIENT. 

8.3 În cazul în care CLIENTUL nu respectă acești Termeni și Condiții și raportează accidentul cu întârziere sau declară informații false cu privire la orice aspect al incidentului, CLIENTUL poate fi răspunzător pentru costurile suportate în legătură cu incidentul și poate fi răspunzător civil și penal pentru toate consecințele.

8.4 În cazul oricărui incident sau accident cauzat de CLIENT din vina proprie, după inspecție și luând în considerare toți factorii, LOCATORUL este în drept să refuze livrarea unui al doilea vehicul.

9. TAXE/PENALITĂȚI:

9.1 Prima oră de întârziere față de ora returnării menționată în Contract este gratuită. Întârzierea cu mai mult de 1 oră se sancționează cu echivalentul unei noi zile de închiriere, plus echivalentul serviciilor adiționale, la tarifele stipulate în Contractul de Închiriere pentru cazurile în care întârzierea este anunțată de către CLIENT. Pentru cazurile în care întarzierea nu este anunțată de către CLIENT, se vor aplica taxele specificate în articolul 3.6 din aceste Termene și Condiții de închiriere.

9.2 Garanția se poate constitui ca o franciză la asigurare, pentru situațiile în care se produc riscurile asigurate, numai în cazurile în care vina incidentului aparține CLIENTULUI și/sau sunt provocate de autori necunoscuți, excepție făcând situația în care CLIENTUL plătește Serviciul Risc 0, acesta nemaifiind răspunzător pentru cazurile în care vina incidentului îi aparține, în condițiile descrise în articolul 3.10 și capitolele 6 și 7 din acesteTermene și Condiții de închiriere.

9.3 Prețul de închiriere și, de asemenea, Garanția sunt calculate pe baza prețurilor puse la dispoziția CLIENTULUI în Contractul de Închiriere și vor fi plătite în avans sau la Livrarea autoturismului. Plata făcută la momentul închirierii nu poate, sub nici o condiție, să fie folosită pentru prelungirea perioadei de închiriere. Dacă CLIENTUL dorește să prelungească perioada de închiriere, trebuie să obțină în avans aprobarea scrisă a LOCATORULUI și să plătească în avans orice prelungire a Contractului de Închiriere.

Prelungirea neautorizată de către LOCATOR va fi taxată conform tarifelor specificate în articolul 3.6 al acestor Termeni și Condiții.

9.4 Dacă autoturismul se returnează înainte de expirarea perioadei de închiriere, sumele plătite în avans nu se returnează. În acest caz se va emite un voucher (ce nu are data de expirare) pentru suma aferentă serviciilor adiționale achiziționate pe care îl va putea folosi la o viitoare rezervare. Prin „Servicii adiționale” se ințelege orice alt serviciu suplimentar, selectat/achitat de către client, față de închirierea autoturismului.

9.5 CLIENTUL este responsabil pentru taxele de parcare, taxele de drum, amenzile sau orice alte taxe, acestea vor fi achitate de către LOCATOR către autorități iar CLIENTUL va achita suma aferentă acestora către LOCATOR. În condițiile impuse de lege în care LOCATORUL va fi obligat să declare informațiile personale ale CLIENTULUI către autorități, acestea vor contacta CLIENTUL direct. LOCATORUL își rezervă dreptul de a incasa o penalitate de administrare în valoare de 50 Euro (conform Anexei 1 – Costuri penalități din aceste Termene și Condiții) pentru asistența sa în soluționarea amenzilor.

9.6 Combustibilul nu este inclus în prețul de închiriere. CLIENTUL va returna autoturismul cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrat, ce a fost evidențiată în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism, în caz contrar va achita  contravaloarea combustibilului lipsă la prețul de pompă plus o penalitate de realimentare în valoare de 20 Euro conform Anexei 1 – Costuri penalități din aceste Termene și Condiții.

9.7 Clientul este responsabil să returneze autoturismul la fel de curat cum l-a primit (spalat și curățat atât la interior cât și la exterior). Nerespectarea acestei condiții va fi sancționată cu o taxă în valoare de 20 de Euro conform Anexei 1 – Costuri penalități din aceste Termene și Condiții.

Returnarea Autoturismului în stare excesiv de murdară se taxează cu 50 Euro conform Anexei 1 – Costuri penalități din aceste Termene și Condiții. Noțiunea „excesiv de murdar” reprezintă situația în care autoturismul necesită curățirea în detaliu a interiorului acestuia, adică mai mult decât procedura obișnuită de spălare. Exemple: tapițerie pătată, urme de noroi pe bord, scaune sau banchetă, resturi perisabile lăsate prin autoturism, altundeva decât într-o pungă menajeră, etc.

9.8 FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS în toate autoturismele închiriate de la LOCATOR. În cazul în care autoturismul este returnat cu dovezi că s-a fumat în interiorul acestuia, CLIENTUL va achita o penalizare în valoare de 124 Euro către LOCATOR conform Anexei 1 – Costuri penalități din aceste Termene și Condiții.

În cazul în care autoturismul a luat foc sau prezintă arsuri chiar și parțiale în interior din cauza fumatului, CLIENTUL este RESPONSABIL în totalitate pentru pagubele produse, chiar dacă a achiziționat Serviciul Risc  0. CLIENTUL va achita toate pagubele produse autoturismului, conform Anexei 1 – Costuri penalități din aceste Termene și Condiții. Asigurările autoturismului NU ACOPERĂ pagubele provocate din cauza fumatului!

9.9 Alte taxe sau penalități conform Anexei 1 – Costuri penalități din aceste Termene și Condiții: Chei rupte/lipsă = 400 Euro; Documente rupte/lipsă = 200 Euro; Plăcuțe de înmatriculare rupte/lipsă = 250 Euro; Accesorii rupte/lipsă (ex. GPS, lanțuri de zăpada, kit anvelope, trusă medicală etc) = 70 Euro; Scaunul de copil/Booster defect/lipsă = 150 Euro; Refuzul de a completa declarația de accident/incident (inclusiv în cazul achiziționării Serviciului Risc 0) = 150 Euro; Returnarea neautorizată în altă locatie: costurile de recuperare a autoturismului plus o penalizare în valoare de 1500 Euro (cost explicat în art. 5.8 al acestor Termeni și Condiții); Alimentare cu alt combustibil = 500 Euro + contravaloarea deplasării pentru situația în care mașina a fost alimentată cu un alt tip de carburant decât cel indicat pe clapeta rezervorului. Contravaloarea deplasării este stabilită în funcție de locația unde mașina se afla în acel moment.

ACORD DE DEBITARE ULTERIOARĂ A CARDULUI BANCAR

LOCATORUL își rezervă dreptul de a încasa ulterior de pe cardul bancar al CLIENTULUI: penalități, taxe, prejudicii produse autoturismului, lipsă de combustibil, amenzi. 

Prin semnarea Contractului de Închiriere, CLIENTUL a luat la cunoștință toate termenele și condițiile contractului și își dă acordul ca ulterior LOCATORUL să poată încasa de pe cardul bancar al acestuia în termen de 1 an de zile de la semnarea Contractului de Închiriere, toate sumele prevăzute în Contractul de Închiriere, însa numai în situațiile în care aceste sume sunt datorate în stricta conformitate cu clauzele contractuale.

Sumele debitate ulterior sau reținute în urma neîndeplinirii clauzelor contractuale de către CLIENT sunt percepute de către LOCATOR sub formă de penalități contractuale/despagubiri.

10.JURISDICȚIE/VALIDITATE:

10.1 Orice litigiu ce apare în derularea Contractului de Închiriere și care nu va putea fi soluționat pe cale amiabilă, va fi soluționat de către instanţele competente.

10.2 CLIENTUL este de acord că acest Contract de Închiriere este guvernat de legile în vigoare din România și orice acțiune juridică se va desfășura în România. CLIENTUL este de acord că orice adăugiri sau modificări aduse acestor Termeni și Condiții sunt nule și fără validitate dacă nu sunt convenite în scris și semnate de ambele părți.

11. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

11.1 Cazurile de forță majoră se notifică de Partea afectată celeilalte Părți în termen de 3 zile lucrătoare de la data producerii lor. Sunt considerate cazuri de forță majoră acele evenimente imprevizibile și insurmontabile, independente de culpa Părții care le invocă și care fac obligațiile acestei Părți imposibil de executat, precum: calamitățile naturale, starea de război, revoluțiile, embargoul, actele puterii publice, etc. Dovada cazului de forță majoră se face cu certificatul de forță majoră eliberat de către organele ablilitate.

11.2 Dacă forța majoră durează mai mult de 20 de zile lucrătoare, oricare dintre Părți are dreptul de a cere încetarea Contractului fără ca cealaltă parte să se poată opune, renunțându-se la executarea Contractului de Închiriere în continuare. În acest caz nici una dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri, dar are obligația de a-și îndeplini toate obligațiile până la data producerii cazului de forță majoră.

11.3 Prin „caz fortuit” se înțelege o împrejurare care îşi are originea în câmpul de activitate al CLIENTULUI sau o împrejurare de origine externă, care nu are caracter extraordinar şi poate fi prevăzută şi evitată cu diligenţa şi grija de care este în stare omul cel mai capabil.

12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 KLASS WAGEN SRL (LOCATORUL) va prelucra datele cu caracter personal puse la dispoziție de CLIENT înainte de, sau pe parcursul derulării contractului de închiriere, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

12.2. Categoriile de date pe care LOCATORUL le prelucrează în legătură cu CLIENTUL diferă în funcție de etapa derulării contractului de închiriere, însa acestea vor include: informații de contact (nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr telefon), informații de identificare (carte de identitate, pașaport, naționalitate, data nașterii, permis de conducere), informații privind contul bancar, cardul de credit / de debit deținute (număr card și data de expirare a acestuia).

12.3 Datele sunt colectate numai cu acordul CLIENTULUI în relație cu LOCATORUL și conform cerințelor legale. Prelucrarea acestora se face în condiții de legalitate, corectitudine și transparență, cu asigurarea unei securități adecvate a datelor, inclusiv protecție împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale.

12.4 LOCATORUL va prelucra aceste date cu caracter personal transmise de CLIENT în calitate de operator, în scopul încheierii și derulării Contractului, a facturării serviciilor oferite de LOCATOR și a plății acestora dar și pentru soluționarea cererilor, reclamațiilor sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale LOCATORULUI, pentru trimiterea unui chestionar prin email în care LOCATORUL solicită CLIENTULUI evaluarea serviciilor oferite și pentru activitățile de marketing, care vor include: contactarea prin telefon, e-mail, WhatsApp sau SMS cu informații diverse. Mai multe detalii privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal puse la dispoziție de CLIENT, a scopurilor aplicabile și a temeiurilor legale pot fi găsite în Politica de Confidențialitate disponibilă pe website-ul LOCATORULI https://www.klasswagen.com/ro/Politica-de-confidentialitate.html .

12.5 În calitate de operator, LOCATORUL va lua toate măsurile tehnice de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal puse la dispoziție de CLIENT împotriva accesului neautorizat, distrugerii sau pierderii. LOCATORUL menționează că aceste date vor fi puse la dispoziția autorităților publice competente, atunci când acest lucru va fi obligatoriu conform legii.

12.6 CLIENTUL va avea obligația de a se asigura că datele cu caracter personal transmise sunt corecte, actualizate și sunt limitate strict la ceea ce i-a fost solicitat de LOCATOR în vederea încheierii și derulării Contractului.

12.7 Prin urmare, este necesar ca datele CLIENTULUI să fie permanent actualizate. CLIENTUL poate interveni în orice moment legat de corectitudinea sau utilizarea datelor. CLIENTUL poate contacta LOCATORUL cu încredere legat de corectarea sau ștergerea acestora.

12.8 CLIENTUL beneficiază de dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, de intervenție asupra datelor pentru rectificarea sau completarea acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, în anumite situații, CLIENTUL are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea lor, sau de a solicita restricționarea prelucrărilor. Pentru mai multe detalii privind aceste drepturi dar și modalitatea lor de exercitare, CLEINTUL poate consulta Politica de Confidențialitate disponibilă pe website-ul LOCATORULUI https://www.klasswagen.com/ro/Politica-de-confidentialitate.html.

13. PROCEDURA DE ÎNCASARE ULTERIOARĂ A DEPOZITELOR

LOCATORUL este autorizat să facă încasări ulterioare utilizănd tranzacția de PREAUTORIZARE (care este validă pentru 30 de zile).

Suma încasată din tranzacția de preautorizare va fi suma aferentă cazurilor explicate în acești Termeni și Condiții capitolele 2.3, 4.1, 5, 6, 7, 8 și 9 și va fi transmisă în prealabil la adresa de e-mail stipulată în Contractul de Închiriere către CLIENT.

La ridicarea autoturismului LOCATORUL va efectua tranzacția de preautorizare care are scopul de a bloca în contul clientului Garanția față de autoturism menționată în contractul de închiriere. Tranzacția de pre-autorizare blochează în contul CLIENTULUI Garanția. Din momentul în care tranzacția de preautorizare este efectuată, clientul nu mai poate accesa suma blocată cu titlu de Garanție. Această sumă nu va fi retrasă din contul clientului, ci va fi doar blocată.

În cazul în care sunt necesare încasări ulterioare pentru cazurile explicate în acești Termeni și Condiții, CLIENTUL va fi informat de către LOCATOR pe adresa de e-mail cu privire la costuri și se va efectua tranzacția de încasare.

În cazul în care nu este necesară nici o deducere din suma preautorizată, LOCATORUL va debloca această Garanție și va informa CLIENTUL cu privire la acest fapt.

CLIENTUL declară că a luat la cunoștință întreg parcursul prezentului document “Termeni și Condiții de Închiriere”, l-a înțeles, și-l asumă în totalitate și este de acord cu prevederile sale.

CLIENTUL a înțeles importanța verificării optice a autoturismului la preluare și obligația de a înștiința LOCATORUL despre posibilele neconcordanțe.

CLIENTUL declară că a fost informat, a luat la cunoștință și a agreat ca în decurs de maxim 90 de zile de la data returnării autoturismului să îi fie debitat cardul conform sumelor afișate în Anexa 1 - “Costuri penalități” în cazul în care se constată prejudicii la returnarea autoturismului.

Sumele debitate ulterior sau reținute în urma neîndeplinirii clauzelor contractuale de către CLIENT sunt percepute de către LOCATOR sub formă de penalități contractuale/despăgubiri.

Anexa 1: Costuri penalități

  • Penalități pentru un prejudiciu

Element

Tipul prejudiciului

Penalizare Grupa 1

Penalizare Grupa 2

Penalizare Grupa 3

Faruri față

Zgâriate sau zgâriate și sparte

400 €

550 €

700 €

Lumini de ceață față

Zgâriate sau zgâriate și sparte

400 €

500 €

500 €

Faruri spate

Zgâriate sau zgâriate și sparte

400 €

500 €

500 €

Reflector bară spate

Zgâriat sau zgâriat și spart

250 €

250 €

250 €

Semnalizator

Zgâriat sau zgâriat și spart

250 €

250 €

250 €

Lumini de ceață spate

Zgâriate sau zgâriate și sparte

250 €

250 €

250 €

Lumini marșarier

Zgâriate sau zgâriate și sparte

250 €

250 €

250 €

Parbriz

Perforat/crăpat

550 €

700 €

700 €

Geam spate

Perforat/crăpat

500 €

500 €

500 €

Geam lateral

Perforat/crăpat

250 €

250 €

250 €

Oglindă laterală (semnalizator inclus)

Zgariată

200 €

300 €

300 €

Oglindă laterală (semnalizator inclus)

Zgariată sau zgariată și ruptă/spartă

400 €

500 €

500 €

Capotă

Zgariată

450 €

550 €

700 €

Porbagaj

Zgariat

450 €

550 €

700 €

Bara față

Zgariată

450 €

550 €

700 €

Bara spate

Zgariată

450 €

550 €

700 €

Aripa stangă față

Zgariată

450 €

550 €

700 €

Ușa față stânga (include mânerul)

Zgariată

450 €

550 €

700 €

Ușa spate stânga (include mânerul)

Zgariată

450 €

550 €

700 €

Aripa spate stânga

Zgariată

450 €

550 €

700 €

Aripa față dreapta

Zgariată

450 €

550 €

700 €

Ușa față dreapta (include mânerul)

Zgariată

450 €

550 €

700 €

Ușa spate dreapta (include mânerul)

Zgariată

450 €

550 €

700 €

Aripa spate dreapta

Zgariată

450 €

550 €

700 €

Plafon

Zgariat

500 €

700 €

1,000 €

Prag lateral

Zgariat

400 €

500 €

700 €

Jantă aliaj

Zgariată sau deformată

350 €

400 €

500 €

Jantă oțel

Zgariată sau deformată

200 €

250 €

300 €

Capac protecție roată

Zgariat, deformat sau rupt

100 €

100 €

100 €

Cauciuc

Deformat sau lipsă

500 €

500 €

500 €

Capotă

Zgariată și deformată

700 €

900 €

1,200 €

Porbagaj

Zgariat și deformat

700 €

900 €

1,200 €

Bara față

Zgariată și deformată

700 €

900 €

1,200 €

Bara spate

Zgariată și deformată

700 €

900 €

1,200 €

Aripa stangă față

Zgariată și deformată

700 €

900 €

1,200 €

Ușa față stânga (include mânerul)

Zgariată și deformată

700 €

900 €

1,200 €

Ușa spate stânga (include mânerul)

Zgariată și deformată

700 €

900 €

1,200 €

Aripa spate stânga

Zgariată și deformată

700 €

900 €

1,200 €

Aripa față dreapta

Zgariată și deformată

700 €

900 €

1,200 €

Ușa față dreapta (include mânerul)

Zgariată și deformată

700 €

900 €

1,200 €

Ușa spate dreapta (include mânerul)

Zgariată și deformată

700 €

900 €

1,200 €

Aripa spate dreapta

Zgariată și deformată

700 €

900 €

1,200 €

Plafon

Zgariat și deformat

1,000 €

1,200 €

1,500 €

Prag lateral

Zgariat și deformat

500 €

700 €

1,000 €

Protecție de plastic sub caroserie (oricare protecții de plastic de sub autoturism)

Deformată, lipsă sau ruptă

300 €

300 €

300 €

Carenaj interior de protectie al roții de plastic (față/spate, stânga/dreapta)

Deformat, lipsă sau rupt

300 €

300 €

300 €

Ușa rezervor

Zgariată, deformată sau ruptă

90 €

90 €

90 €

Ambreaj

Ambreaj nefuncțional

2,000 €

2,000 €

2,000 €

Motor

Motor calat

7,000 €

7,000 €

7,000 €

Cutia de viteze

Cutie de viteze nefuncțională

4,000 €

4,000 €

4,000 €

Tapițerie și alte elemente de interior

Arse/deteriorate

1,000 €

1,000 €

1,000 €

Antena

Ruptă/lipsă

250 €

250 €

250 €

Tobă de evacuare

Ruptă/lipsă

600 €

600 €

600 €

Embleme, ornamente, elemente decorative

Rupte/lipsă

250 €

250 €

250 €

Încuietoare ușă șofer

Defectă

250 €

250 €

250 €

Grilă față

Ruptă/lipsă

250 €

250 €

250 €

Grilă laterală (stânga/dreapta)

Ruptă/lipsă

200 €

200 €

200 €

Penalitate administrare amenzi

 

50 €

50 €

50 €

Penalitate realimentare combustibil

 

20 €

20 €

20 €

Mașină murdară

 

20 €

20 €

20 €

Mașină excesiv de murdară

 

50 €

50 €

50 €

Penalizare pentru fumat în mașină

 

124 €

124 €

124 €

Cheie

Ruptă/lipsă

400 €

400 €

400 €

Documente autoturism

Rupte/lipsă

200 €

200 €

200 €

Plăcuțe înmatriculare

Rupte/lipsă

250 €

250 €

250 €

Accesorii auto (ex. GPS, lanțuri de zăpada, kit anvelope, trusă medicală etc)

Rupte/lipsă

70 €

70 €

70 €

Penalitate pentru refuzul completării declarației de accident

 

150 €

150 €

150 €

Alimentare cu alt combustibil

 

500 €

500 €

500 €

Penalitate pentru returnarea neautorizată în altă locație

 

1,500 €

1,500 €

1,500 €

Cross Border neautorizat

 

300 €

300 €

300 €

Scaun copil/booster

Defect/lipsă

150 €

150 €

150 €

Penalitate șofer neautorizat

 

50 €

50 €

50 €

Penalitate șofer tânăr neautorizat

 

1,000 €

1,000 €

1,000 €

Penalitate prelungire neautorizată

 

50 €

50 €

50 €


 

  • Penalități pentru doua sau mai multe prejudicii

Element

Tipul prejudiciului

Penalizare Grupa 1

Penalizare Grupa 2

Penalizare Grupa 3

Faruri față

Zgâriate sau zgâriate și sparte

320 €

440 €

560 €

Lumini de ceață față

Zgâriate sau zgâriate și sparte

320 €

400 €

400 €

Faruri spate

Zgâriate sau zgâriate și sparte

320 €

400 €

400 €

Reflector bară spate

Zgâriat sau zgâriat și spart

200 €

200 €

200 €

Semnalizator

Zgâriat sau zgâriat și spart

200 €

200 €

200 €

Lumini de ceață spate

Zgâriate sau zgâriate și sparte

200 €

200 €

200 €

Lumini marșarier

Zgâriate sau zgâriate și sparte

200 €

200 €

200 €

Parbriz

Perforat/crăpat

440 €

560 €

560 €

Geam spate

Perforat/crăpat

400 €

400 €

400 €

Geam lateral

Perforat/crăpat

200 €

200 €

200 €

Oglindă laterală (semnalizator inclus)

Zgariată

160 €

240 €

240 €

Oglindă laterală (semnalizator inclus)

Zgariată sau zgariată și ruptă/spartă

320 €

400 €

400 €

Capotă

Zgariată

360 €

440 €

560 €

Porbagaj

Zgariat

360 €

440 €

560 €

Bara față

Zgariată

360 €

440 €

560 €

Bara spate

Zgariată

360 €

440 €

560 €

Aripa stangă față

Zgariată

360 €

440 €

560 €

Ușa față stânga (include mânerul)

Zgariată

360 €

440 €

560 €

Ușa spate stânga (include mânerul)

Zgariată

360 €

440 €

560 €

Aripa spate stânga

Zgariată

360 €

440 €

560 €

Aripa față dreapta

Zgariată

360 €

440 €

560 €

Ușa față dreapta (include mânerul)

Zgariată

360 €

440 €

560 €

Ușa spate dreapta (include mânerul)

Zgariată

360 €

440 €

560 €

Aripa spate dreapta

Zgariată

360 €

440 €

560 €

Plafon

Zgariat

400 €

560 €

800 €

Prag lateral

Zgariat

320 €

400 €

560 €

Jantă aliaj

Zgariată sau deformată

280 €

320 €

400 €

Jantă oțel

Zgariată sau deformată

160 €

200 €

240 €

Capac protecție roată

Zgariat, deformat sau rupt

80 €

80 €

80 €

Cauciuc

Deformat sau lipsă

400 €

400 €

400 €

Capotă

Zgariată și deformată

560 €

720 €

960 €

Porbagaj

Zgariat și deformat

560 €

720 €

960 €

Bara față

Zgariată și deformată

560 €

720 €

960 €

Bara spate

Zgariată și deformată

560 €

720 €

960 €

Aripa stangă față

Zgariată și deformată

560 €

720 €

960 €

Ușa față stânga (include mânerul)

Zgariată și deformată

560 €

720 €

960 €

Ușa spate stânga (include mânerul)

Zgariată și deformată

560 €

720 €

960 €

Aripa spate stânga

Zgariată și deformată

560 €

720 €

960 €

Aripa față dreapta

Zgariată și deformată

560 €

720 €

960 €

Ușa față dreapta (include mânerul)

Zgariată și deformată

560 €

720 €

960 €

Ușa spate dreapta (include mânerul)

Zgariată și deformată

560 €

720 €

960 €

Aripa spate dreapta

Zgariată și deformată

560 €

720 €

960 €

Plafon

Zgariat și deformat

800 €

960 €

1,200 €

Prag lateral

Zgariat și deformat

400 €

560 €

800 €

Protecție de plastic sub caroserie (oricare protecții de plastic de sub autoturism)

Deformată, lipsă sau ruptă

240 €

240 €

240 €

Carenaj interior de protectie al roții de plastic (față/spate, stânga/dreapta)

Deformat, lipsă sau rupt

300 €

300 €

300 €

Ușa rezervor

Zgariată, deformată sau ruptă

90

90

90

Ambreaj

Ambreaj nefuncțional

2,000 €

2,000 €

2,000 €

Motor

Motor calat

7,000 €

7,000 €

7,000 €

Cutia de viteze

Cutie de viteze nefuncțională

4,000 €

4,000 €

4,000 €

Tapițerie și alte elemente de interior

Arse/deteriorate

1,000 €

1,000 €

1,000 €

Antena

Ruptă/lipsă

250 €

250 €

250 €

Tobă de evacuare

Ruptă/lipsă

600 €

600 €

600 €

Embleme, ornamente, elemente decorative

Rupte/lipsă

250 €

250 €

250 €

Încuietoare ușă șofer

Defectă

250 €

250 €

250 €

Grilă față

Ruptă/lipsă

250 €

250 €

250 €

Grilă laterală (stânga/dreapta)

Ruptă/lipsă

200 €

200 €

200 €

Penalitate administrare amenzi

 

50 €

50 €

50 €

Penalitate realimentare combustibil

 

20 €

20 €

20 €

Mașină murdară

 

20 €

20 €

20 €

Mașină excesiv de murdară

 

50 €

50 €

50 €

Penalizare pentru fumat în mașină

 

124 €

124 €

124 €

Cheie

Ruptă/lipsă

400 €

400 €

400 €

Documente autoturism

Rupte/lipsă

200 €

200 €

200 €

Plăcuțe înmatriculare

Rupte/lipsă

250 €

250 €

250 €

Accesorii auto (ex. GPS, lanțuri de zăpada, kit anvelope, trusă medicală etc)

Rupte/lipsă

70 €

70 €

70 €

Penalitate pentru refuzul completării declarației de accident

 

150 €

150 €

150 €

Alimentare cu alt combustibil

 

500 €

500 €

500 €

Penalitate pentru returnarea neautorizată în altă locație

 

1,500 €

1,500 €

1,500 €

Cross Border neautorizat

 

300 €

300 €

300 €

Scaun copil/booster

Defect/lipsă

150 €

150 €

150 €

Penalitate șofer neautorizat

 

50 €

50 €

50 €

Penalitate șofer tânăr neautorizat

 

1,000 €

1,000 €

1,000 €

Penalitate prelungire neautorizată

 

50 €

50 €

50 €


Clasele auto în grupe

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

MCMR

CLMR

ILMR / ILAR

MDMR

CDMR

CGMR / CGAR

NBMH

CDMV

CFMV / CFAV

HDMR

CDAR

PLAR

EGMR

CDAV

FFNR

EDAR

DDMR

CFAR

EGAR

DDAR

SFMR/SFAR

 

CWMR

FVMR

 

CWMV

IFAR

 

CWAR

GFBR

 

CWAV

XMMR / XVMD

 

CLIENTUL declară că a luat la cunoștință întreg parcursul prezentului document “Termeni și Condiții de Închiriere”, l-a înțeles, și-l asumă în totalitate și este de acord cu prevederile sale.

CLIENTUL a înțeles importanța verificării optice a autoturismului la preluare și obligația de a înștiința LOCATORUL despre posibilele neconcordanțe.

CLIENTUL declară că a fost informat, a luat la cunoștință și a agreat ca în decurs de maxim 90 de zile de la data returnării autoturismului să îi fie debitat cardul conform sumelor afișate în Anexa 1 - “Costuri penalități” în cazul în care se constată prejudicii la returnarea autoturismului.

Sumele debitate ulterior sau reținute în urma neîndeplinirii clauzelor contractuale de către CLIENT sunt percepute de către LOCATOR sub formă de penalități contractuale/despăgubiri.


 


 

Klass Wagen | Contactaţi-ne - Trimiteti-ne un mesaj (Non-Stop)