rmodal.js

Klass Wagen | Termeni si Conditii de Inchiriere in Portugalia

1. CONDIȚII GENERALE DE ÎNCHIRIERE:

1.1 Pentru a putea închiria o mașină, CLIENTUL trebuie să posede permis de conducere național sau internațional, valabil de minim 1 an și să prezinte documentul de identitate și un card bancar de credit fizic (valid minim 90 de zile), valabile și emise pe numele lui.

1.2 CLIENTUL este direct răspunzător pentru obținerea și deținerea tuturor documentelor necesare, incluzând, dar fără a se limita la, permisul de conducere, din care să reiasă dreptul de a circula pe drumurile publice, atât din Portugalia, cât și din țările pe care urmează să le viziteze/tranziteze cu autoturismul închiriat, Klass Wagen LDA (LOCATORUL) fiind exonerat de orice răspundere în acest sens.

CLIENTUL își asumă în mod expres responsabilitatea deplină pentru închirierea unui autovehicul și conducerea acestuia pe teritoriul Portugaliei declarând expres că are toate documentele necesare în posesia sa, inclusiv un permis de conducere internațional, pentru cazurile în care deținerea unui astfel de permis este obligatorie conform legii. Exceptând cazul în care permisul de conducere a fost emis de un stat membru al Uniunii Europene, CLIENTUL trebuie să obțină un permis de conducere internațional pentru a putea conduce in Portugalia.

CLIENTUL va obține dreptul de folosință al autoturismului în baza permisului de conducere național din care să reiasă data de obținere a dreptului de a conduce.

1.3 Pentru a închiria și a conduce un autoturism în condițiile standard, vârsta minimă obligatorie este de 23 ani. De asemenea, atât șoferul principal cât și șoferii adiționali, obligatoriu trebuie să dețină un permis de conducere valid, cu o vechime de cel puțin 12 luni indiferent de durata închirierii.

LOCATORUL oferă posibiltatea de închiriere a unui autoturism persoanelor cu vârsta mai mică de 23 de ani (minim 18 ani) în următoarele condiții:

- În cazul în care CLIENTUL și/sau șoferii adiționali dețin un permis de conducere valabil, cu o vechime mai mică de 12  luni, și/sau au vârsta mai mică de 20 de ani (minim 18 ani) pot închiria și conduce un autoturism prin achitarea unei  taxe suplimentare “Șofer fără experiență” în valoare de 1000 Euro, indiferent de durata contractului de închiriere.

- CLIENȚII și șoferii adiționali cu vârsta mai mică de 23 de ani (minim 20 ani) vor plăti o taxă de "Șofer tânăr" de 10 Euro / zi de închiriere. CLIENȚII care au vârsta mai mare de 23 ani nu vor plăti această taxă.

1.4  Serviciul de șofer adițional poate fi achiziționat la tariful de 5 Euro/zi/șofer, maximum 50 Euro/șofer/rezervare. Maxim doi șoferi adiționali pot fi adaugați pe un contract de închiriere.

2. PLATA/ REZERVAREA AUTOTURISMULUI:

2.1 Tarifele sunt stabilite și exprimate în Euro/zi și includ: TVA, Asigurare TP (Asigurarea de răspundere civilă auto), întreținere autovehicule.

În tabelul de mai jos puteți regăsi tarifele informative pentru închiriere ce sunt aplicabile și pentru zilele de imobilizare:

 

* Tarifele din tabelul de mai sus sunt per zi de închiriere.

 

** Prețurile sunt exprimate în EURO

*** Tarifele din tabelul de mai sus sunt prezentate cu scop informativ referitor la închirierea unui autoturism, costurile de închiriere pot fluctua în funcție de disponibilitate. Pentru tarifele actualizate vă rugăm să faceți o simulare cu datele concrete pe site-ul nostru.

2.2 Tariful de închiriere nu include: costul carburanților, taxe de drum, orice amenzi primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și a legislației naționale în vigoare, taxe de trecere a podurilor, taxe de staționare în aeroporturi etc. Plata acestor sume revine exclusiv în sarcina CLIENTULUI.

2.3 Plata integrală poate fi efectuată în avans, cu un card bancar, pe site-ul www.klasswagen.com sau în momentul semnării contractului de închiriere cu cardul de credit (VISA, MASTERCARD), în Euro.

2.4 LOCATORUL pune la dispoziția clientului următoarele servicii adiționale:

- Serviciul de ”Mașină nouă” pentru 2.95 Euro/zi pentru garantarea unui model auto cu an de fabricație 2022-2023.

- Serviciul “GPS” pentru 5 Euro/zi.

- Serviciul de parcare pentru 30 Euro/zi pentru situațiile în care CLIENTUL dorește să își lase mașina personală în parcarea LOACTORULUI. LOCATORUL nu va fi responsabil pentru mașina CLIENTULUI.

Politica de anulare a unei rezervări confirmate și platite în avans.

O rezervare plătită în avans, prin transfer bancar sau cu un card (VISA, MASTERCARD) pe website-ul LOCATORULUI, se poate anula în următoarele condiții:

a) Dacă data și ora de ridicare a mașinii este mai mare de 48 de ore față de data anulării, se va rambursa în contul CLIENTULUI suma achitata de acesta minus 20 Euro (în maxim 5-7 zile lucrătoare). Cei 20 Euro reprezintă comisioanele bancare și costurile logistice. 

b) Dacă data și ora de ridicare a mașinii este mai mică de 48 de ore față de data anulării, suma plătită în avans NU se returnează. Clientul va primi un credit voucher pentru suma aferentă serviciilor adiționale achiziționate, in limita a maxim 3 zile, pe care îl va putea folosi la o viitoare rezervare. Prin „Servicii adiționale” se ințelege orice alt serviciu suplimentar, selectat/achitat de către client, față de închirierea autoturismului.

 * Dacă CLIENTUL dorește să își anuleze rezervarea cu mai mult de 48 de ore înaintea orei de ridicare și dorește să își păstreze suma plătită în avans pentru o rezervare ulterioară, acest lucru se poate face prin emiterea unui credit voucher.

Toate anulările rezervărilor se vor anunța în scris la adresa de e-mail [email protected]  sau prin folosirea butonului de "Anulare" din email-ul cu "Administrează rezervarea" pe care CLIENTUL l-a primit.

2.5 Rezervarea autoturismului este considerată sigură doar după acceptul CLIENTULUI privind oferta de închiriere și după ce CLIENTUL va primi “Confirmarea Rezervării” și codul unic de rezervare prin e-mail.

2.6 Rezervarea va fi confirmată pentru o clasă/categorie de autoturism și nu pentru un autoturism anume. LOCATORUL nu poate garanta o anumită marcă, model, motorizare sau culoare a autoturismului.

2.7 Dacă la momentul livrării, LOCATORUL, nu are disponibil un autoturism din clasa pentru care a fost confirmată rezervarea CLIENTULUI atunci va livra un autoturism din clasa imediat superioară clasei din care făcea parte autoturismul inițial rezervat, fără perceperea costului suplimentar pentru acest serviciu.

2.8 Limita standard a kilometrilor incluși în prețul de închiriere este de 200 km/zi.

2.9 Dacă zborul CLIENTULUI are orice întârziere sau dacă acesta va întârzia la ridicarea mașinii față de data și ora stabilite în rezervare, CLIENTUL are obligația de a anunța LOCATORUL.  În cazul în care CLIENTUL nu informează LOCATORUL cu privire la întârzierea față de data și ora de ridicare stabilită, rezervarea se anulează. În limita stocului disponibil, LOCATORUL poate aplica urmatoarele condiții:

a) Între 0 – 3h întârziere: autoturismul se poate ridica păstrând aceeași rezervare;

b) Între 3 – 24h întârziere: autoturismul se poate ridica păstrând aceeași rezervare plus aplicarea unei taxe de 20 EUR;

c) Peste 24h întârziere: rezervarea este anulată definitiv, CLIENTUL fiind neeligibil pentru rambursare sau credit voucher.

2.10 Serviciul de taxe electronice de autostradă în Portugalia

Depozit returnabil pentru taxe de drum și amenzi : 100 Euro.

Depozitul returnabil reprezintă o blocare temporară a sumei menționate anterior pe cardul acceptat al clientului. În termen de 30 de zile de la returnarea autoturismului, dacă nu există costuri pentru taxe de drum sau amenzi , depozitul va fi returnat în contul CLIENTULUI.

LOCATORUL oferă CLIENTULUI opțiunea închirierii unui dispozitiv Via Verde valabil pentru toate autostrăzile din Portugalia care îi permite acestuia să plătească taxele de drum la returnarea autoturismului.

Costul pentru închirierea dispozitivului Via Verde este de 1.85 Euro/zi, mamimum 18.50 Euro/închiriere.

În cazul în care CLIENTUL nu închiriază dispozitivul Via Verde și cu toate acestea decide să îl utilizeze (acest fapt fiind dovedit de raportul trimis de către Via Verde), pe lângă costul taxelor/amenzilor de care CLIENTUL este responsabil, se va aplica o taxă de administrare de 25 Euro.

Fiecare autoturism din flotă este dotat cu device OBU, montat pe parzbriz, care facilitează transportul pe autostradă. Este strict interzisă demontarea acestuia sau schimbarea locului de montaj de către CLIENT. Este strict interzisă folosirea device-urilor proprii ale CLIENTULUI pe autoturismele închiriate. Dacă la returnarea autoturismului se constata lipsa device-ului, CLIENTUL va achita o taxa de 50 Euro.

2.11 Procedura de debitare ulterioară pentru taxe de autostradă și amenzi:

LOCATORUL este autorizat să efectueze încasări ulterioare utilizând tranzacția de preautorizare sau prin tranzacția MOTO.

La ridicarea autoturismului, LOCATORUL preautorizează un depozit de 100 Euro care este valabil pentru 30 de zile. Tranzacția de preautorizare are rolul de a bloca o suma menționată în contul CLIENTULUI. Din momentul în care tranzacția de preautorizare a fost efectuată, CLIENTUL nu mai poate utiliza suma blocată. Cât timp o trazacție de preautorizare este în curs, suma poate părea ca fiind retrasă din contul CLIENTULUI, însă aceasta este doar blocată până la efectuarea unei noi tranzacții (fie de deblocare, fie de încasare parțială/totală).

Tranzacțiile MOTO sunt tranzacții efectuate pe cardul CLIENTULUI pentru sumele necesare acoperirii costurilor rezultate din amenzi sau taxe de drum. Acest tip de tranzacție se poate efectua în cazul în care există fonduri suficiente pe cardul CLIENTULUI sau daca acel tip de card suportă astfel de tranzacții.

În maxim 30 de zile de la momentul închiderii contractului de închiriere, atunci când amenzile și taxele de drum sunt primite de către LOCATOR, sumele aferente acestora (plus taxa administrativă dacă dispozitivul Via Verde nu a fost închiriat însă a for utilizat pe parcursul chiriei) de pe cardul CLIENTULUI utilizând tranzacția MOTO. În cazul în care această tranzacție este finalizată cu success, depozitul blocat prin tranzacția de preautorizare va fi deblocat. În cazul în care tranzacția MOTO nu se poate finaliza, LOCATORUL va încasa suma aferentă amenzilor și/sau taxelor de drum (plus taxa de administrare dacă este cazul) din depozitul blocat la ridicarea autoturismului.

*Notă: În cazul în care se prezintă la ridicarea vehiculului doar un card de debit, sau dacă numărul zilelor de chirie depășește 12 zile, se va efectua o încasare de 100 de Euro, urmând ca în 30 de zile de la data returnării vehiculului, diferența dintre valoarea taxelor de autostradă și suma încasată să fie returnată pe cardul pe care s-a facut tranzacția.

CLIENTUL va fi informat cu privire la încasările aferente taxelor și amenzilor printr-o listă completă a acestora pe e-mail, la adresa furnizată de către CLIENT la ridicarea autoturismului.

3. LIVRARE/RETURNARE AUTOTURISM:

3.1 LOCATORUL asigură serviciul de transport (shuttle bus) cu titlu gratuit pentru clienții săi, de la aeroport la punctul de lucru LOCATORULUI și viceversa, situate în localitatea în care s-a agreat livrarea și returnarea Autoturismului prin semnarea Contractului de Închiriere.   

3.2 Autoturismul închiriat va fi predat cu o copie conformă cu originalul a talonului pentru a preveni săvârșirea de infracțiuni.

LOCATORUL se angajează să pună la dispoziția oricăror instituții ale statului, la cerere, talonul în original, în cel mult 48 ore de la momentul solicitării.

3.3 Autoturismul se livrează în stare bună de funcționare, curat și igienizat, fără defecțiuni și fără avarii ale caroseriei sau interiorului, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism.

3.4 CLIENTUL ia la cunoștință și verifică starea autoturismului înaintea semnării Contractului de Închiriere, iar orice fel de reclamații privind starea acestuia se vor face obligatoriu la Livrare și vor fi consemnate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism, la secțiunea “Livrare”, CLIENTUL fiind direct și integral răspunzător pentru orice daune care nu au fost menționate. Nu se acceptă reclamații/obiecțiuni ulterioare livrării cu privire la starea autoturismului. CLIENTUL are responsabilitatea de a face fotografii ale oricărei daune a vehiculului de la momentul ridicării, să le păstreze și să le prezinte la returnare dacă este necesar. Condițiile meteorologice nu exonerează CLIENTUL de responsabilitatea de a inspecta vehiculul și, cu ajutorul agentului care acționează la predare, de a înregistra orice daune constatate pe fișa de "Livrare". Fotografiile făcute după semnarea contractului și predarea vehiculului nu vor fi luate în considerare de LOCATOR.

3.5 CLIENTUL se obligă să returneze autoturismul împreună cu toate documentele, cheile, accesoriile și echipamentele în bună stare (în starea în care le-a preluat), la locul și data convenite în Contractul de Închiriere.

3.6 La o întârziere mai mare de trei ore față de momentul specificat pentru returnarea autoturismului în Contractul de Închiriere, LOCATORUL își rezervă dreptul de a informa Poliția despre furtul autoturismului, excepție făcând cazul în care CLIENTUL notifică LOCATORUL despre dorința sa de a prelungi perioada de închiriere.

Pentru situațiile în care CLIENTUL nu notifică LOCATORUL cu privire la intenția de a prelungi rezervarea înaintea finalizării Contractului de Închiriere sau cu maxim 3 ore întarziere față de momentul specificat în Contractul de Închiriere pentru returnarea autoturismului, CLIENTUL va achita contravaloarea zilelor aferente prelungirii la tariful/zi aferent clasei rezervate din ziua în care se face prelungirea plus o taxă fixă de 50 Euro.

3.7  În cazul returnării autoturismului nerezonabil de murdar pe timp de noapte și/sau în condiții de vreme nefavorabilă, când identificarea eventualelor daune este imposibilă, verificarea autoturismului se va face  în termen de maxim două zile lucrătoare, după ce LOCATORUL a avut la dispoziție toate condițiile pentru a inspecta autoturismul. Clientul își asumă responsabilitatea pentru eventualele daune produse pe perioada de locațiune până ce Fișa de Returnare este emisă.

CLIENTUL este responsabil pentru autoturism până în momentul în care procesul de verificare a fost încheiat. Procesul de verificare se închieie cu semnarea Fișei de Returnare a autoturismului de ambele părți. Dacă returnarea este efectuată în condițiile menționate în art. 3.7 sau dacă CLIENTUL refuză semnarea documentului, acesta va fi considerat responsabil pentru daunele identificate in urma verificării.

3.8 Livrarea și Returnarea autoturismului va fi realizată în timpul programului de lucru al LOCATORULUI (08:00 AM – 18:00 PM). În cazul în care Livrarea sau Returnarea au loc în afara acestor ore se va percepe o taxă în valoare de 10 Euro per acțiune sau dacă Livrarea sau Returnarea se vor petrece în timpul zilelor calificate ca sărbători legale se va percepe o taxă în valoare de 25 Euro per acțiune.

3.9 Returnarea Autoturismului într-un alt oraș decât cel din care a fost livrat este posibilă doar cu acordul în scris al LOCATORULUI și în funcție de disponibilitatea de dislocare. Pentru acest serviciu se aplică o taxă de dislocare “One Way Rent”  în funcție de orașul în care se dorește a se realiza Returnarea și orașul din care a fost făcută închirierea. Tarifele acestui serviciu sunt prezentate în tabelul următor:

 

3.10  În cazul în care Vehiculul prezintă daune la returnare, CLIENTUL ar trebui să prezinte următoarele documente (indiferent dacă daunele au fost sau nu produse din vina sa):

 

 • Declarația DAAA (Declarația amiabilă) care trebuie completată corect și complet cu toate informațiile referitoare la accident și semnată de părțile implicate în accident. Dacă  contrapartea nu este de acord, CLIENTUL trebuie să prezinte declarația DAAA completată cel puțin cu numărul de înmatriculare al contreipărți, datele sale personale și împrejurarea în care accidentul a fost produs.
 • Copie după permisul de conducere ale părților;
 • Copii după actele de indentitate sau pașapoartelor ale părților;
 • Fotografii de la locul accidentului în care să fie vizibile numerele de înmatriculare ale autoturismelor implicate în accident;
 • Copie a asigurarii civile auto a părții implicate;
 • Copie a certificatului de înmatriculare al părții implicate.

În cazul unei daune provocate de către o terță parte, prin prezentarea documentelor doveditoare în acest sens (declarația DAAA), CLIENTUL, nu va fi responsabil pentru valoarea daunelor produse.

În absența declarației DAAA, nici asigurarea suplimentară, nici orice alt serviciu de protecție nu este valabil. În acest caz, CLIENTUL este răspunzător pentru toate daunele, în special pentru pagubele produse vehiculului, până la prețul de piață actual al acestuia, plus costurile și cheltuielile suportate pentru scoaterea din uz (dacă este cazul), precum și pentru plata către un terț a oricăror daune cauzate.

4. UTILIZAREA AUTOTURISMULUI:

4.1 CLIENTUL își asumă răspunderea totală (financiară, civilă și penală) cu minim valoarea daunei și maxim valoarea de piață a autoturismului dinainte de a fi avariat pentru nerespectarea condițiilor stipulate în Contractul de Închiriere.

4.2 CLIENTUL se angajează să conducă autoturismul respectând toate dispozițiile legale privind conducerea unui autoturism pe drumurile publice și acceptă că autoturismul nu va fi utilizat:

a) în contravenție cu regulile de trafic, legale sau oricare altor reguli;

b) pentru transportul de pasageri sau orice fel de marfă contra unei remunerații sau pentru a împinge sau a remorca orice alt vehicul, remorcă sau alt obiect;

c) în timp ce șoferul autoturismului este sub influența alcoolului, drogurilor sau oricăror alte substanțe interzise;

d) în orice fel de cursă, test, concurs, în off-road, ca autoturism școală, la activități vânătorești sau în orice activitate ilegală;

e) pe drumuri semnalizate ca și închise circulației publice, încărcat peste sarcina maximă admisă sau peste numărul maxim de pasageri, specificat în talonul mașinii;

f) în orice fel de activitate ilegală;

g) în zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apă;

h) altfel decât conform instrucțiunilor și recomandărilor producătorului autoturismului pe care CLIENTUL le primește la livrarea acestuia.

4.3 Autoturismul va fi utilizat exclusiv pe teritoriul Portugaliei. Trecerea graniței este posibilă doar îndeplinind următoarele condiții:

a) CLIENTUL prezintă la preluarea mașinii un card de credit Visa / Mastercard emis pe numele lui;

b) LOCATORUL își dă acordul scris printr-un document în care se stipulează expres acest lucru;

c) Achitarea de către CLIENT a tarifului pentru serviciul adițional "cross border" (pentru părăsirea țării se va aplica o taxă de 12.4 Euro/zi de chirie TVA inclus, maximum 150 Euro/chirie/lună);

d) Preautorizarea suplimentară a sumei de 50 euro pe cardul de credit. *Această sumă preautorizată va fi returnată CLIENTULUI la finalul chiriei, dacă termenii și condițiile au fost respectate; în caz contrar, suma preautorizată va fi încasată de către LOCATOR.

Cross border-ul este permis doar în Spania. Utilizarea autoturismului în insulele Azore și Madeira este strict inderzisă.

Pentru cross border neautorizat de LOCATOR, CLIENTUL se obligă să plătească să achite toate cheltuielile LOCATORULUI pentru recuperarea autoturismului (daca este cazul) și o taxă de administrare de 1500 Euro.

4.4 Autoturismul nu poate fi condus decât de semnatarul Contractului de Închiriere sau numai de o persoană specificată în Contractul de Închiriere și autorizată de către LOCATOR.

4.5 CLIENTUL nu va lăsa în nici un fel de circumstanțe ușile, geamurile, portbagajul sau autoturismul deschis și nu va lăsa în nici un caz cheile sau actele mașinii în autoturism.

4.6 În caz de defecțiune sau orice altă stricăciune, reparația mașinii trebuie făcută de către un service autorizat desemnat de LOCATOR, numai cu știința, acordul și pe baza instrucțiunilor LOCATORULUI. După închiderea Contractului de Închiriere, mașina poate fi reparata doar de către LOCATOR. Costurile de reparație  vor fi suportate de către CLIENT conform acestor Termeni și Condiții de Închiriere.

4.7 CLIENTUL nu poate sub nici o condiție să vândă, închirieze sau să garanteze cu autoturismul.

4.8 În caz de accident/incident sau defecțiune, CLIENTUL are la dispoziție numărul de telefon pentru Asistență Tehnică NON-STOP 00351 707 502 656 și se obligă a informa prin apel telefonic sau e-mail la adresa [email protected] fără întârziere LOCATORUL, care îl va asista și îi va oferi instrucțiunile în funcție de situație.

Serviciul de Asistență rutieră este gratuit pentru opțiunea de închiriere ”Risc 0”, exceptand cazurile expuse în articolul 6.6 din aceste Termene și Condiții de închiriere.

Pentru situațiile în care CLIENTUL solicită serviciul de Asistență Rutieră și nu a achiziționat serviciul ”Risc 0”, dacă accidentul/incidentul/defecțiunea a fost produsă din vina CLIENTULUI, costul aferent intervenției va fi suportat de către CLIENT. Peentru situațiile în care accidentul/incidentul/defecțiunea a fost produsă din vina LOCATORULUI, serviciul de asistență va fi oferit cu titlu gratuit.

5. ASIGURĂRI/RESPONSABILITĂȚI:

5.1 Autoturismul este asigurat pentru daune cauzate terților pe perioada menționată în Contractul de Închiriere.

Prin semnarea Contractului de Închiriere, CLIENTUL acceptă termenele și condițiile de asigurare cu franșiză (Collision Damage Waiver - CDW) cuprinse în capitolele 4 și 6 din acești Termeni și Condiții și prin care se reduce, indiferent de partea culpabilă pentru producerea evenimentului asigurat, responsabilitatea financiară a CLIENTULUI la o sumă minimă obligatorie pentru furtul sau avarierea autoturismului închiriat. Suma minimă obligatorie reprezintă franșiza de asigurare (excess)/ eveniment rutier care este echivalentul Garanției ce face obiectul capitolului 6 de mai jos.

5.2 Asigurarea personală a CLIENTULUI, a pasagerilor, a bagajelor sau a oricăror bunuri nu face obiectul Contractului de Închiriere și nici nu este acoperită de asigurarea autoturismului. LOCATORUL nu răspunde de niciun prejudiciu sau deteriorare ale celor de mai sus.

5.3 În cazul în care, ca urmare a utilizării autoturismului, se ridică pretenții față de LOCATOR, CLIENTUL își asumă că va achita toate eventualele prejudicii produse autoturismului închiriat pe perioada cât acesta s-a aflat în posesia acestuia, LOCATORUL fiind exonerat de orice răspundere.

CLIENTUL este de acord cu faptul că LOCATORUL va comunica toate datele necesare asiguratorului TP/CASCO în vederea demarării procedurilor necesare către asigurator în vederea recuperării eventualelor prejudicii. LOCATORUL nu este răspunzător pentru nici un fel de prejudicii sau pierderi ale CLIENTULUI și de nici un fel de prejudicii sau daune produse din culpa CLIENTULUI.

5.4 În caz de accident, furt total sau parțial ori distrugere a Autoturismului în perioada în care mașina se află în folosința CLIENTULUI (indiferent dacă evenimentul se produce din vina, exclusivă sau comună, a clientului sau nu), faptă confirmată de către autoritățile abilitate, CLIENTUL răspunde cu suma reținută  cu titlu de Garanție, cu excepția cazurilor în care daunele provocate în caz de accident, furt total sau parțial ori distrugere nu sunt acoperite de polițele de asigurare, cazuri expres excluse și menționate ca atare în cuprinsul acestor Termeni și Condiții (art. 6.6 din aceste Termene si Condiții de închiriere).

5.5 Garanția nu va fi returnată, ori va fi restituită numai parțial  dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 4.6 sau în cazurile expres prevăzute de art. 6.4 din acești Termeni și Condiții.

5.6 Garanția se poate constitui ca o franșiză la asigurare pentru situațiile în care se produc riscuri asigurate din culpa CLIENTULUI.  CLIENTUL este pe deplin responsabil și trebuie să plătească toate daunele, costurile și/sau pierderile dacă șoferul se află sub influența alcoolului sau al drogurilor, dacă nu s-au respectat oricare din condițiile prezentului Contract, precum și în cazul în care nu prezintă documentele necesare eliberate de Poliție (în caz de furt, accident sau orice alt incident).

5.7 În caz de infracțiune, CLIENTUL este responsabil civil, penal și financiar. În caz de furt, dacă CLIENTUL nu predă cheile și actele autoturismului, precum și dovada furtului (procesul-verbal) eliberat de Poliție, CLIENTUL este responsabil în totalitate (financiar, civil și penal), toate asigurările pierzându-și valabilitatea în această situație.

5.8 În cazul nereturnării autoturismului la data, ora și în locația prevăzute în Contract, a folosirii autoturismului peste termenul de închiriere fără o aprobare prealabilă scrisă în acest sens de la LOCATOR, CLIENTUL își asumă responsabilitatea totală (financiară, civilă și penală), iar taxele specificate in acești Termeni și condiții, articolul 3.6 se vor aplica.

În cazul in care autoturismul nu se returnează în 24 de ore de la data specificată în Contract fără aprobarea scrisă din partea LOCATORULUI, CLIENTUL se obligă să plătească închirierea autoturismului până la data recuperării sau returnării acestuia, să achite toate cheltuielile LOCATORULUI pentru recuperarea autoturismului și o taxă de administrare de 1500 Euro. Această faptă a CLIENTULUI constituie o încălcare contractuală gravă și se sancționează conform condițiilor contractuale aplicabile. După momentul prevăzut în prezentul Contract pentru returnarea Vehiculului plus o oră, nicio asigurare nu mai este valabilă.

5.9 Nerespectarea obligațiilor menționate în paragraful de mai sus duce la încetarea efectului asigurărilor, iar răspunderea pentru daunele provocate revine în totalitate CLIENTULUI, inclusiv venitul nerealizat pe perioadă imobilizării autoturismului închiriat.

LOCATORUL nu va răspunde decât pentru faptele ilicite săvârșite cu vinovăție prin exercitarea serviciului pus la dispoziția CLIENTULUI, exceptând situațiile în care paguba a fost provocată de CLIENT, cu intenție sau din culpa, când paguba a fost cauzată de starea de sănătate a CLIENTULUI sau fapta unui terț.

Prejudiciile cauzate de simpla imprudență sau neglijență vor exonera LOCATORUL de răspundere în cea mai mare măsură posibilă, iar CLIENTUL înțelege să fie exclusiv răspunzător pentru prejudiciile cauzate direct sau indirect, parțial sau total de comportamentul său, renunțând a solicita orice fel de despăgubiri de la LOCATOR.

6. GARANȚIA /SERVICIUL “RISC 0”

6.1 La întocmirea Contractului de Închiriere, CLIENTUL trebuie să blocheze o Garanție pe un card de credit pe numele său cu o valoare cuprinsă între 200 Euro și 4.000 Euro ce va fi deblocată în maxim 10 zile după finalizarea Contractului de Închiriere dacă toate condițiile din acești Termeni și Condiții au fost îndeplinite.

6.2 Suma blocată cu titlu de Garanție se stabilește în funcție de clasa (categoria) autoturismului rezervat, evidențiată în Voucherul (Confirmarea) de Rezervare și în Contractul de Închiriere, CLIENTUL cunoscând valoarea Garanției anterior încheierii Contractului de Închiriere.

Garanția se va bloca pe cardul de credit al CLIENTULUI printr-o tranzacție de preautorizare care are valabilitate de 30 de zile, termen ulterior căruia aceasta expiră automat.

În cazul în care perioada de închiriere este mai mare de 30 de zile, LOCATORUL va procesa o nouă tranzacție de preautorizare pe cardul CLIENTULUI oricând este necesar astfel încât pe toata durata Contractului de Închiriere să existe o preautorizare validă.

6.3 Garanția îi va fi returnată integral sau parțial CLIENTULUI dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) Autoturismul este returnat fără avarii, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare autoturism, la secțiunea “Livrare”;

b) În caz de avarii/daune ale autoturismului cauzate de către terți, CLIENTUL prezintă toate documentele necesare conform situației respective și care atestă nevinovăția lui (în art. 3.10 al acestor Termeni și Condiții de închiriere, sunt evidențiate documentele necesare care au acest scop);

c) Autoturismul nu este returnat excesiv de murdar (condiție explicată în art. 8.3 al acestor Termeni și Condiții de închiriere);

d) Autoturismul a fost returnat cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrată, evidențiată în Contractul de Închiriere sau în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism;

e) Accesoriile (ex. GPS, scaun copil, lanțuri de zăpada, etc.) predate împreună cu Autoturismul în momentul livrării, sunt returnate în stare de funcționare, fără avarii sau defecte, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism la secțiunea “Livrare”;

6.4  Întreaga sumă reprezentând Garanția sau o parte din aceasta nu va fi returnată în cazul în care:

a) Autoturismul prezintă defecțiuni sau avarii: zgârieturi sau deteriorări ale vopselei, caroseriei sau interiorului (tapițerie, bord etc.), jante îndoite, fisurate sau zgâriate, cauciucuri defecte, crăpături și/sau zgârieturi pe parbriz sau alte tipuri de sticlă (faruri, oglinzi, lămpi din spate), piese lipsă sau rupte sau orice alte avarii și defecte, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare autoturism, la secțiunea “Livrare”. Cuantificarea daunelor se va realiza prin raportare la serviciul internațional online EUROTAX, iar LOCATORUL are obligația de a pune la dispoziția CLIENTULUI, în format electronic, prin e-mail, la adresa menționată în cuprinsul prezentului Contract, un extras al raportului EUROTAX, anterior momentului încasării sumei din Garanție. Clientul declară că este de acord cu această metodă imparțială de cuantificare a daunelor.

LOCATORUL va înștiința CLIENTUL pe e-mail, la adresa menționată în cuprinsul prezentului Contract în termen de maxim 30 de zile de la data returnării autoturismului cu privire la statusul cazului de daună. Soluționarea cazului se va transmite către CLIENT în termen de maxim 60 de zile de la constatarea daunei.

Termenul de blocare al Garanției este de 30 de zile începând cu data de ridicare a autoturismului, iar termenul de deblocare/returnare a Garanției, total sau parțial, este de 60 de zile de la constatarea daunei.

Garanția se va încasa cu sau fară acordul CLIENTULUI la maxim 30 de zile de la returnarea autoturismului, prin debitarea cardului, în situația în care LOCATARUL are nevoie de un timp suplimentar de procesare și soluționare a cazului. De asemenea, LOCATARUL trebuie să aibe în vedere și termenele băncii emitente a cardului.

b) CLIENTUL nu returnează cheile, actele și orice alte accesorii primite odată cu autoturismul la preluarea acestuia;

c) Returnarea autoturismului nu se face la ora și locul stabilit între părți (excepție face cazul în care CLIENTUL înștiințează LOCATORUL și LOCATORUL își dă acordul scris asupra modificării datei și locului returnării Autoturismului);

d) În momentul returnării autoturismului, starea tehnică (mecanică, electrică, elemente de sigurață) a acestuia nu corespunde cu cea din momentul preluării de către CLIENT sau dacă cutia de viteze sau motorul prezintă avarii datorită utilizării neadecvate fie vizibile și recunoscute de către CLIENT, fie constatate prin evaluarea în service autorizat în cel mult 48 de ore lucrătoare de la momentul returnării autoturismului, CLIENTUL având dreptul de a fi informat prin e-mail, la adresa de e-mail furnizată în cuprinsul prezentului Contract, despre momentul și locul efectuării evaluării, la care are dreptul să participe; comunicarea prin e-mail se va considera recepționată, de către oricare dintre părțile contractante, în prima zi lucrătoare ulterioară expedierii corespondenței electronice.

e) CLIENTUL nu a respectat condițiile de mai sus prezentate sau alte obligații ce îi revin prin semnarea Contractului de Închiriere, în urma cărora s-au produs prejudicii autoturismului;

f) În cazul în care autoturismul închiriat este returnat cu daune, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Auto, în secțiunea „Livrare”, clientul are obligația să prezinte la returnarea autoturismului următorele:

 • Declarația DAAA (Declarația amiabilă) care trebuie completată corect și complet cu toate informațiile referitoare la accident și semnată de părțile implicate în accident. Dacă  contrapartea nu este de acord, CLIENTUL trebuie să prezinte declarația DAAA completată cel puțin cu numărul de înmatriculare al contreipărți, datele sale personale și împrejurarea în care accidentul a fost produs.
 • Copie după permisul de conducere ale părților;
 • Copii după actele de indentitate sau pașapoartelor ale părților;
 • Fotografii de la locul accidentului în care să fie vizibile numerele de înmatriculare ale autoturismelor implicate în accident;
 • Copie a asigurarii civile auto a părții implicate;
 • Copie a certificatului de înmatriculare al părții implicate.

În absența declarației DAAA, nici asigurarea suplimentară, nici orice alt serviciu de protecție nu este valabil. În acest caz, CLIENTUL este răspunzător pentru toate daunele, în special pentru pagubele produse vehiculului, până la prețul de piață actual al acestuia, plus costurile și cheltuielile suportate pentru scoaterea din uz (dacă este cazul), precum și pentru plata către un terț a oricăror daune cauzate.

g) În cazul în care la ridicare CLIENTUL primește un autoturism din altă clasă fața de clasa rezervată, devizul de reparații se va emite pentru autoturismul alocat.

6.5 Serviciul Risc 0 poate fi achiziționat la tariful menționat în Contractul de Închiriere, calculat în funcție de numărul de zile de închiriere și de clasa mașinii rezervate, cu o valoare cuprinsă în intervalul 15 și 100 Euro / zi, și reprezintă un angajament opțional al CLIENTULUI prin care acesta:

a) Își reduce reponsabilitatea financiară la 0 în caz de daună din propria vină sau din vina unui autor necunoscut;

b) Beneficiază de autoturism de înlocuire oriunde pe teritoriul României în maxim 4 ore de la anunțarea incidentului/accidentului (condiție explicată in art. 7.2 al acestor Termeni și Condiții);

b.1) Beneficiază de autoturism de înlocuire în afara granițelor României în maxim 24 de ore, în condițiile serviciului "cross border" explicat în articolul 4.3 în condițiile explicate in art. 7.2 al acestor Termeni și Condiții;.

c) Beneficiază de Asistență Rutieră non-stop pe teritoriul Portugaliei și în afara granițelor (doar în condițiile explicate în art. 4.3 și art. 6.6);

d) Reduce valoarea Garanței standard la valoarea de 100 Euro dacă nu s-a optat pentru serviciul de cross border. Procesarea acestei garanții se va face conform articolului 2.10 din acești Termeni și Condiții de închiriere.

d.1) Reduce valoarea Garanței standard la valoarea de 150 Euro dacă s-a optat pentru serviciul de cross border. Garanția se va reține în eventualitatea producerii unor abateri de la legislatia rutiera, lipsa documentelor autoturismului, returnării autoturismului cu un nivel de combustibil inferior predării sau mașină returnată excesiv de murdară. În cazul în care costurile de mai sus depășesc valoarea Depozitului Administrativ, CLIENTUL se obligă să achitare diferențele de preț la returnarea autoturismului conform Termenilor și Condițiilor prezentate în Contractul de Închiriere. Garanția se va debloca automat în termen de 30 zile dacă au fost îndeplinite condițiile menționate anterior.

e) Beneficiază de masă și cazare sau contravaloarea transportului pană la domiciliu (doar pe teritoriul Portugaliei) decontat de LOCATOR în valoare maximă de 70 Euro, în cazul în care intervine unul dintre riscurile asigurate.

Pentru decontarea cheltuielilor de masă și cazare sau transport până la domiciliu (doar pe teritoriul Portugaliei), CLIENTUL trebuie să predea la returnarea Autoturismului Factura Fiscală reprezentând cheltuielile efectuate, care obligatoriu trebuie să fie emisă cu datele de identificare ale companiei LOCATORULUI menționate în Contract.

6.6 Situațiile care NU SUNT acoperite de serviciul Risc 0 sau asistență rutieră:

a) A condus sub influenţa alcoolului, drogurilor sau oricăror alte substanţe interzise de lege;

b) Nu a oprit autoturismul IMEDIAT după producerea unui accident/incident provocând daune/avarii suplimentare acestuia;

c) În caz de accident, nu a anunţat organele de Poliţie sau alte organe abilitate și nu a obţinut documentele menționate în articolul 3.10;

d) Nu a anunţat în maxim 12 ore LOCATORUL despre evenimentul rutier produs şi nu a completat la returnarea autoturismului declaraţia pe proprie răspundere privind împrejurările producerii accidentului/incidentului;

e) A utilizat autoturismul în scopuri ilicite/ilegale, cum ar fi contrabanda, transportul ilegal de articole sau bunuri, furtul, etc;

f) A condus autoturismul cu sarcina depăşită, a folosit autoturismul pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte sau a transportat persoane peste capacitatea maximă a autoturismului, contrare certificatului de înmatriculare;

g) A condus autoturismul pe drumuri nemarcate pe Harta Oficială a Portugaliei, neasfaltate sau accidentate (forestiere), pe drumuri închise circulației publice, în zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apă, rezultând daune/avarii produse autoturismului închiriat;

h) A utilizat autoturismul în concursuri, curse sau teste auto rezultând daune/avarii produse autoturismului închiriat;

i) A utilizat neadecvat (contrar specificațiilor producătorului) sau distructiv autoturismul, fapt ce a avut drept consecinţă o daună a motorului, a cutiei de viteze, a roţilor, a cauciucurilor sau a spaţiului interior al autoturismului;

j) În caz de furt al autoturismului, când nu predă către LOCATOR cheile şi documentele autoturismului, când nu predă dovada furtului (procesul-verbal) întocmită de către organele de Poliţie abilitate şi declaraţia pe proprie răspundere cu privire la împrejurările producerii evenimentului;

k) A condus în afara graniţelor şi teritoriului Portugaliei, fără acordul prealabil în scris al LOCATORULUI;

l) A permis, cu voia sau fără voia sa, conducerea autoturismului de o persoană neautorizată de LOCATOR prin Contractul de Închiriere, demonstrat prin Documentele Oficiale întocmite de organele abilitate ca urmare a unui accident/incident;

m) A alimentat autoturismul cu alt carburant decât cel indicat de producător (notat în certificatul de înmatriculare) și evidențiat pe partea exterioară și interioară a capacului rezervorului, fapt ce atrage după sine obligația CLIENTULUI de a suporta integral costurile conform art. 8.9 al acestor Termeni și Condiții;

În cazul în care CLIENTUL a achiziționat Serviciul Risc 0 și a produs o daună/avarie autoturismului inițial închiriat, la primirea unui autoturism de înlocuire va trebui să achite contravaloarea sau diferența Serviciului Risc 0, după caz, pentru noul autoturism primit, la tariful menționat în Contract, altfel LOCATORUL va bloca o Garanție standard aferentă clasei (categoriei) autoturismului rezervat.

 În cazul în care una sau mai multe dintre situațiile enumerate mai sus apar, CLIENTUL va fi răspunzător pentru autoturism cu cel puțin cu valoarea daunelor produse dar nu mai mult decât valoarea de piață a autoturismului dinainte de a fi avariat și va fi răspunzător pentru toate costurile aferente asistenței rutiere oferite de LOCATOR.

7.ACCIDENTE/INCIDENTE, AVARII SAU FURT:

7.1 În caz de accident/incident sau furt/tentativă de furt dovedită printr-un Document Oficial eliberat de organele abilitate, CLIENTUL are următoarele obligații, inlcusiv dacă a achiziționat Serviciul Risc 0:

a) să nu abandoneze autoturismul și să respecte legislația privind părăsirea locului accidentului;

b) să ia toate măsurile posibile pentru limitarea pagubelor produse;

c) să informeze fără întârziere Poliția, de pe raza localității în care s-a produs accidentul / incidentul, în vederea constatării accidentului / incidentului și întocmirii documentelor legale;

d) Să informeze LOCATORUL în legătură cu orice accident/incident produs, incendiu, furt sau tentativă de furt chiar dacă prejudiciul este doar parțial, la numărul de asistență disponibil NON-STOP +351 308 800 132 / +351 300 527 562 sau prin e-mail la adresa [email protected] în termen de 12 ore de la producerea accidentului/incidentului;

e) Obținerea procesului verbal de constatare de la Poliție, Anexa 2 (pentru societatea de asigurări), precum și Autorizația de reparație (toate semnate de polițistul care a întocmit procesul-verbal de constatare și ștampila secției de Poliție);

f) să predea LOCATORULUI cheile și actele mașinii, precum și actele enumerate la punctul anterior (punctul ”e”);

g) să predea către reprezentantul LOCATORULUI, la returnarea autoturismului, documentele enumerate la articolul 3.10 din acești Termeni și Condiții,  completate conform realității privind împrejurările în care s-a produs incidentul/accidentul cu autoturismul închiriat.

7.2 LOCATORUL are obligațiile enumerate mai jos atunci când apar următoarele situații:

a) În caz de accident:

În cazul în care autoturismul poate fi condus în condiții de siguranță și niciuna dintre componentele de direcție sau de frânare nu este deteriorată, atunci mașina va fi înlocuită în maxim 24 de ore de la prezentarea de către CLIENT a documentelor menționate la articolul 7.1 lit. „e”.

 

În cazul în care mașina nu mai poate fi folosită din cauza daunelor suferite din cauza accidentului, atunci LOCATORUL va înlocui mașina în maxim 4 ore dacă mașina se află pe teritoriul Portugaliei. În cazul în care evenimentul a avut loc în afara granițelor Portugheze, atunci mașina va fi înlocuită în maximum 24 de ore după ce clientul poate furniza documentele menționate la articolul 7.1 lit. „e”.

 

b) În caz de defecţiune tehnică:

 

În cazul unei defecțiuni tehnice care a imobilizat autoturismul sau autoturismul prezintă probleme la sistemul de direcție sau de frânare, atunci autoturismul va fi înlocuit în maxim 4 ore dacă CLIENTUL se află în interiorul granițelor Portugaliei și după ce CLIENTUL confirmă că a luat la cunoștință de articolul 6 din acești Termeni și Condiții sau, dacă în momentul în care la sosirea reprezentantului LOCATORULUI nu se constată nicio defecțiune tehnică, acesta va plăti pentru solicitarea de asistență tehnică fără nici o justificare. Suma va fi comunicată de către reprezentantul LOCATORULUI înainte de a pleca către CLIENT.

 

În cazul în care CLIENTUL se află în afara granițelor Portugaliei, mașina va fi înlocuită în maxim 24 de ore după ce CLIENTUL confirmă că a luat la cunoștință de articolul 6 din acești Termeni și Condiții sau, dacă în momentul sosirii reprezentantului LOCATORULUI nu se constată nicio defecțiune tehnică, acesta va plăti pentru solicitarea de asistență tehnică, fără nici o justificare. Suma va fi comunicată de către reprezentantul LOCATORULUI înainte de a pleca către CLIENT.

 

c) În cazul unei defecțiuni tehnice care nu imobilizează autoturismul, atunci acesta va fi înlocuit în maxim 24 de ore după ce CLIENTUL confirmă că a luat la cunoștință de articolul 6 din acești Termeni și Condiții sau, dacă la sosirea reprezentantului LOCATORULUI nu se constată nicio defecțiune tehnică, va plăti pentru solicitarea de asistență tehnică fără nicio justificare. Suma va fi comunicată de către reprezentantul LOCATORULUI înainte de a pleca către CLIENT. 

7.3 În cazul în care CLIENTUL nu respectă acești Termeni și Condiții și raportează accidentul cu întârziere sau declară informații false cu privire la orice aspect al incidentului, CLIENTUL poate fi răspunzător pentru costurile suportate în legătură cu incidentul și poate fi răspunzător civil și penal pentru toate consecințele.

7.4 În cazul oricărui incident sau accident cauzat de CLIENT din vina proprie, după inspecție și luând în considerare toți factorii, LOCATORUL este în drept să refuze livrarea unui al doilea vehicul.

8. TAXE/PENALITĂȚI:

8.1 Prima oră de întârziere față de ora returnării menționată în Contract este gratuită. Întârzierea cu mai mult de 1 oră se sancționează cu echivalentul unei noi zile de închiriere, plus echivalentul serviciilor adiționale, la tarifele stipulate în Contractul de închiriere pentru cazurile în care întârzierea este anunțată de către CLIENT. Pentru cazurile în care întarzierea nu este anunțată de către CLIENT, se vor aplica taxele specificate în articolul 3.6 din aceste Termene și Condiții de închiriere.

8.2 Garanția se poate constitui ca o franciză la asigurare, pentru situațiile în care se produc riscurile asigurate, numai în cazurile în care vina incidentului aparține CLIENTULUI și/sau sunt provocate de autori necunoscuți, excepție făcând situația în care CLIENTUL plătește Serviciul Risc 0, acesta nemaifiind răspunzător pentru cazurile în care vina daunei/incidentului îi aparține, în condițiile descrise în articolul 3.10 și capitolul 6 al acestor Termene și Condiții de închiriere.

8.3 Prețul de închiriere și, de asemenea, Garanția sunt calculate pe baza prețurilor puse la dispoziția CLIENTULUI în Contractul de Închiriere și vor fi plătite în avans sau la Livrarea autoturismului. Plata făcută la momentul închirierii nu poate, sub nici o condiție, să fie folosită pentru prelungirea perioadei de închiriere. Dacă CLIENTUL dorește să prelungească perioada de închiriere, trebuie să obțină în avans aprobarea scrisă a LOCATORULUI și să plătească în avans orice prelungire a Contractului de Închiriere.

Prelungirea neautorizată de către LOCATOR va fi taxată conform tarifelor specificate în articolul 3.6 al acestor Termeni și Condiții.

8.4 Dacă autoturismul se returnează înainte de expirarea perioadei de închiriere, sumele plătite în avans nu se returnează. În acest caz se va emite un voucher (ce nu are data de expirare) pentru suma aferentă serviciilor adiționale achiziționate pe care îl va putea folosi la o viitoare rezervare. Prin „Servicii adiționale” se ințelege orice alt serviciu suplimentar, selectat/achitat de către client, față de închirierea autoturismului.

8.5 CLIENTUL este responsabil pentru taxele de parcare, taxele de drum, amenzile sau orice alte taxe, acestea vor fi achitate de către LOCATOR către autorități iar CLIENTUL va achita suma aferentă acestora către LOCATOR. În condițiile impuse de lege în care LOCATORUL va fi obligat să declare informațiile personale ale CLIENTULUI către autorități, acestea vor contacta CLIENTUL direct. LOCATORUL își rezervă dreptul de a incasa o taxă de administrare de 50 Euro pentru asistența sa în soluționarea amenzilor.

8.6 Combustibilul nu este inclus în prețul de închiriere. CLIENTUL va returna autoturismul cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrat, ce a fost evidențiată în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism, în caz contrar va achita  contravaloarea combustibilului lipsă la prețul de pompă plus o taxă fixă de realimentare în valoare de 20 Euro.

8.7 Returnarea Autoturismului în stare excesiv de murdară se taxează cu 50 Euro. Noțiunea „excesiv de murdar” reprezintă situația în care autoturismul necesită curățirea în detaliu a interiorului acestuia, adică mai mult decât procedura obișnuită de spălare. Exemple: tapițerie pătată, urme de noroi pe bord, scaune sau banchetă, resturi perisabile lăsate prin autoturism, altundeva decât într-o pungă menajeră, etc.

8.8 FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS în toate autoturismele închiriate de la LOCATOR. În cazul în care autoturismul este returnat cu dovezi că s-a fumat în interiorul acestuia, CLIENTUL va achita o penalizare în valoare de 124 Euro către LOCATOR.

În cazul în care autoturismul a luat foc sau prezintă arsuri chiar și parțiale în interior din cauza fumatului, CLIENTUL este RESPONSABIL în totalitate pentru pagubele produse, chiar dacă a achiziționat Serviciul Risc  0. CLIENTUL va achita toate pagubele produse autoturismului, evidențiate în devizul de reparație eliberat de un service autorizat, taxa de administrare (reprezentând costurile administrative precum resursa umană, timp, combustibil, taxe și impozite, etc pentru gestionarea și rezolvarea cazului)  și perioada de imobilizare. Asigurările autoturismului NU ACOPERĂ daunele provocate din cauza fumatului!

8.9 Alte taxe sau penalități: Pierderea cheilor = 400 Euro; Pierderea Documentelor = 200 Euro; Pierderea plăcuțelor de înmatriculare = 250 Euro; Pierderea accesoriilor = 70 Euro; Refuzul de a completa declarația de accident/incident (inclusiv în cazul achiziționării Serviciului Risc 0) = 150 Euro. Returnarea neautorizată în altă locatie: costurile de recuperare a autoturismului plus o taxă de penalizare în valoare de 1500 Euro (cost explicat în art. 5.8 al acestor Termeni și Condiții); Alimentare cu alt combustibil = 500 Euro plus contravaloarea deplasării pentru situația în care mașina a fost alimentată cu un alt tip de carburant decât cel indicat pe clapeta rezervorului. Contravaloarea deplasării este stabilită în funcție de locația unde mașina se afla în acel moment.

Pentru cazurile de daună la anvelope și cauciucuri, în cazul în care este necesară înlocuirea (sau reparația), LOCATORUL va aplica, pe lângă costul zilelor de imobilizare și a taxei de andministrare a cazului, urmatoarele prețuri fixe:

 

 

 

 

ACORD DE DEBITARE ULTERIOARĂ A CARDULUI BANCAR

LOCATORUL își rezervă dreptul de a încasa ulterior de pe cardul bancar al CLIENTULUI: penalități, taxe, daune produse autoturismului, lipsă de combustibil, amenzi, perioada cât autoturismul este imobilizat în service din cauza daunelor produse (se calculează numărul de zile imobilizare ×  tarifele prezentate în tabelul din art. 2.1 al acestor termeni și condiții conform clasei rezervate sau, în cazul în care clientul solicită upgrade/downgrade, al clasei alocate) plus o taxă fixă de administrare în valoare de 85 Euro (reprezentând costuri administrative precum resursa umană, timp, combustibil, taxe și impozite, etc pentru gestionarea și rezolvarea cazului). 

Prin semnarea Contractului de Închiriere, CLIENTUL a luat la cunoștință toate termenele și condițiile contractului și își dă acordul ca ulterior LOCATORUL să poată încasa de pe cardul bancar al acestuia în termen de 1 an de zile de la semnarea Contractului de Închiriere, toate sumele prevăzute în Contractul de Închiriere, însa numai în situațiile în care aceste sume sunt datorate în stricta conformitate cu clauzele contractuale.

9.JURISDICȚIE/VALIDITATE:

9.1 Orice litigiu ce apare în derularea Contractului de Închiriere și care nu va putea fi soluționat pe cale amiabilă, va fi soluționat de către instanţele competente.

9.2 CLIENTUL este de acord că acest Contract de Închiriere este guvernat de legile în vigoare din Portugalia și orice acțiune juridică se va desfășura în Portugalia. CLIENTUL este de acord că orice adăugiri sau modificări aduse acestor Termeni și Condiții sunt nule și fără validitate dacă nu sunt convenite în scris și semnate de ambele părți.

10. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

10.1 Cazurile de forță majoră se notifică de Partea afectată celeilalte Părți în termen de 3 zile lucrătoare de la data producerii lor. Sunt considerate cazuri de forță majoră acele evenimente imprevizibile și insurmontabile, independente de culpa Părții care le invocă și care fac obligațiile acestei Părți imposibil de executat, precum: calamitățile naturale, starea de război, revoluțiile, embargoul, actele puterii publice, etc. Dovada cazului de forță majoră se face cu certificatul de forță majoră eliberat de către organele ablilitate.

10.2 Dacă forța majoră durează mai mult de 20 de zile lucrătoare, oricare dintre Părți are dreptul de a cere încetarea Contractului fără ca cealaltă parte să se poată opune, renunțându-se la executarea Contractului de Închiriere în continuare. În acest caz nici una dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri, dar are obligația de a-și îndeplini toate obligațiile până la data producerii cazului de forță majoră.

10.3 Prin „caz fortuit” se înțelege o împrejurare care îşi are originea în câmpul de activitate al CLIENTULUI sau o împrejurare de origine externă, care nu are caracter extraordinar şi poate fi prevăzută şi evitată cu diligenţa şi grija de care este în stare omul cel mai capabil.

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 KLASS WAGEN LDA (LOCATORUL) va prelucra datele cu caracter personal puse la dispoziție de CLIENT înainte de, sau pe parcursul derulării contractului de închiriere, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

11.2. Categoriile de date pe care LOCATORUL le prelucrează în legătură cu CLIENTUL diferă în funcție de etapa derulării contractului de închiriere, însa acestea vor include: informații de contact (nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr telefon), informații de identificare (carte de identitate, pașaport, naționalitate, data nașterii, permis de conducere), informații privind contul bancar, cardul de credit / de debit deținute (număr card și data de expirare a acestuia).

11.3 Datele sunt colectate numai cu acordul CLIENTULUI în relație cu LOCATORUL și conform cerințelor legale. Prelucrarea acestora se face în condiții de legalitate, corectitudine și transparență, cu asigurarea unei securități adecvate a datelor, inclusiv protecție împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale.

11.4 LOCATORUL va prelucra aceste date cu caracter personal transmise de CLIENT în calitate de operator, în scopul încheierii și derulării Contractului, a facturării serviciilor oferite de LOCATOR și a plății acestora dar și pentru soluționarea cererilor, reclamațiilor sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale LOCATORULUI și pentru trimiterea unui chestionar prin email în care LOCATORUL solicită CLIENTULUI evaluarea serviciilor oferite. Mai multe detalii privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal puse la dispoziție de CLIENT, a scopurilor aplicabile și a temeiurilor legale pot fi găsite în Politica de Confidențialitate disponibilă pe website-ul LOCATORULI https://www.klasswagen.com/ro/Politica-de-confidentialitate.html .

11.5 În calitate de operator, LOCATORUL va lua toate măsurile tehnice de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal puse la dispoziție de CLIENT împotriva accesului neautorizat, distrugerii sau pierderii. LOCATORUL menționează că aceste date vor fi puse la dispoziția autorităților publice competente, atunci când acest lucru va fi obligatoriu conform legii.

11.6 CLIENTUL va avea obligația de a se asigura că datele cu caracter personal transmise sunt corecte, actualizate și sunt limitate strict la ceea ce i-a fost solicitat de LOCATOR în vederea încheierii și derulării Contractului.

11.7 Prin urmare, este necesar ca datele CLIENTULUI să fie permanent actualizate. CLIENTUL poate interveni în orice moment legat de corectitudinea sau utilizarea datelor. CLIENTUL poate contacta LOCATORUL cu încredere legat de corectarea sau ștergerea acestora.

11.8 CLIENTUL beneficiază de dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, de intervenție asupra datelor pentru rectificarea sau completarea acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, în anumite situații, CLIENTUL are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea lor, sau de a solicita restricționarea prelucrărilor. Pentru mai multe detalii privind aceste drepturi dar și modalitatea lor de exercitare, CLEINTUL poate consulta Politica de Confidențialitate disponibilă pe website-ul LOCATORULUI https://www.klasswagen.com/ro/Politica-de-confidentialitate.html.

11.9  CLIENTUL poate contacta cu încredere LOCATORUL pentru orice întrebări legate de metodele de protecție a datelor la adresa [email protected].

12. PROCEDURA DE ÎNCASARE ULTERIOARĂ A GARANȚIILOR

LOCATORUL este autorizat să facă încasări ulterioare utilizănd tranzacția de PREAUTORIZARE (care este validă pentru 30 de zile) sau utilizând tranzacțiile MOTO.

Suma încasată din tranzacția de preautorizare va fi suma aferentă cazurilor explicate în acești Termeni și Condiții capitolele 2.3, 4.1, 5, 6, 7 și 8 și va fi transmisă în prealabil la adresa de e-mail stipulată în Contractul de Închiriere către CLIENT.

La ridicarea autoturismului LOCATORUL va efectua tranzacția de preautorizare care are scopul de a bloca în contul clientului Garanția față de autoturism menționată în contractul de închiriere. Tranzacția de pre-autorizare blochează în contul CLIENTULUI Garanția. Din momentul în care tranzacția de preautorizare este efectuată, clientul nu mai poate accesa suma blocată cu titlu de Garanție. Această sumă nu va fi retrasă din contul clientului, ci va fi doar blocată.

Pentru debitare ulterioară se poate efectua doar una din următoarele tranzacții:

a) Tranzacția de încasare totală sau parțială a sumei preautorizate.

b) Tranzacția MOTO este o tranzacție de încasare efectuată pe card pentru costuri aferente cazurilor de daune, amenzi, costuri de administrare, penalități, etc.. Aceste tranzacții pot fi finalizate cu succes dacă există suficiente fonduri pe card sau dacă astfel de tranzacții sunt acceptate de tipul cardului. În cazul acestui tip de tranzacție, suma pre-auorizată ulterior va fi integral deblocată.

CLIENTUL declară că a citit și acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE DE ÎNCHIRIERE.

CLIENTUL confirmă că autorizează LOCATORUL să comunice datele sale personale către ARAC (Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor) pentru a fi inclus în baza de date în caz de nerespectare a Termenilor și Condițiilor. Consultarea se va face cu entitatea responsabilă de prelucrare a datelor.

Dacă CLIENTUL se aboneză la serviciul de taxare electronică ”Via Verde” și utilizarea dispozitivului din proprietatea Klass Wagen LDA, cuantumul amenzilor aferente utilizării oricaror bariere de taxare în infrastructura rutieră, autostrăzi și poduri, poate fi  determinată pentru a fi achitată de către CLIENT. Pentru plata, CLIENTUL trebuie sa prezinte un card de credit valid și să se asigure că in contul bancar deține suficiente fonduri pentru a plata pentru oricare cost aferent utilizării oricaror bariere de taxare electronice în infrastructura rutieră, autostrăzi și poduri menționate anterior, în cazul în care debitele pot interveni după finalizarea contractului, considerând trecerile ce au avut loc in timpul Contractului. CLIENTUL este responsabil de utilizarea corectă a dispozitivului ”Via Verde” și întelege că este strict interzisă scoaterea dispozitivului din locul în care a fost instalat. CLIENTUL este de asemenea responsabil să anunte LOCOTORUL în legătură cu orice anomalie a dispozitivului. Utilizarea trecerilor de taxare electronică în și utilizarea dispozitivului lipsa închirierii acestuia atrage aplicarea taxei de administrare de 25 Euro.

CLIENTUL autorizează LOCATORUL să debiteze cardul său pentru amenzi, daune, sau oricare alte penalități conform acestor Termeni și Condiții despre care a luat la cunoștință.

 

Klass Wagen | Contactaţi-ne - Trimiteti-ne un mesaj (Non-Stop)